MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Protesterer mot "Eksperter i Team" (7.12.03, 12:57)

Vanskelig å tilpasse. Faglig irrelevant. Uklare fritaksregler. Det er Dragvoll-dommen over "Eksperter i Team" som nå blir gjort til et obligatorisk studieemne.

Eksperter i Team (EiT) er et tverrfaglig prosjekt der studenter fra ulike fag samarbeider i grupper, kalt landsbyer. Deltakerne løser problembaserte oppgaver ved å dra veksler på hverandres fagkompetanse.

I PROTEST MOT EiT: Dagrun Astrid Aarø Engen (t.v.) og Eli-Anne Vongraven Eriksen mener at ”Eksperter i Team” er dårlig reklame for NTNU.
EiT oppsto som del av sivilingeniørstudiet ved Gløshaugen. Nå skal det bli obligatorisk for alle mastergradsstudentene ved NTNU. Emnet har oppmøteplikt og skal gjennomføres i 2. semester av masterstudiets første år.

Protestskriv
Et flertall av Dragvoll-studentene har etterlyst trening i problembasert læring. Likevel er det ingen stor glede å spore over EiT-emnet. Tvert imot: Nå har masterstudenter fra flere humaniorafag levert et protestskriv mot innføring av EiT som obligatorisk emne. Her kritiserer de sitt fakultet for følgende:

 • Utilstrekkelig informasjon om innholdet i det nye faget.
 • Ikke tatt hensyn til at feltarbeid/utenlandsopphold ofte skjer samtidig som EiT.
 • Uklare fritaksregler ved eventuelle utenlandsopphold.
 • Den faglige utformingen av landsbyene har ikke relevans for HF-studenter.
 • Uklare og problematiske karakterbestemmelser.

  Advarer nye studenter
  Eli-Anne Vongraven Eriksen og Dagrun Astrid Aarø Engen er masterstudenter ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. De er, som mange andre, frustrert over manglende informasjon fra HF-fakultetet om det nye emnet.

  - Vi har fått et obligatorisk fag presset nedover hodet, uten å få informasjon om det i tilstrekkelig tid på forhånd, påpeker Eriksen.

  - NTNU har definert tverrfaglighet som Eksperter i Team, uten å åpne opp for alternativer som er bedre tilpasset våre fag. Slik det er nå, advarer vi nye studenter mot å begynne ved NTNU, sier Engen.

  De to poengterer at det ikke er ideen om "Eksperter i Team" de vil til livs. Kritikken gjelder selve gjennomføringen og manglende tilpasning til deres studieløp. Sammen med flere studenter har de nå søkt instituttet om fritak fra EiT.

  Instituttstyret støtter studentene sine i denne saken.

  FAKTA

  Eksperter i Team

 • Tverrfaglig prosjekt der studenter fra ulike fag samarbeider i ”landsbyer”.
 • Opprettet i 2001 som del av siv.ing.studiet.
 • Fikk i fjor departementets studiekvalitetspris.
 • I 2002 vedtatt som obligatorisk bestanddel i mastergraden ved hele NTNU.
 • HF- og realfagstudentene først ute med oppstart våren 2004.
 • 4 av 39 landsbyer vil til våren være HF-byer.

 • Beklager informasjonssvikt
  Prodekanus Gunhild Vidén ved HF-fakultetet minner om at fakultetet har informert både instituttene og studentene via Innsida. Likevel innrømmer hun at informasjonen om EiT kan oppfattes som utilstrekkelig.

  - Jeg forstår at det har oppstått uklarheter, og beklager dette. Ved planleggingsstadiet til masterfagene var ikke alle faktorene ved EiT kjent. Dette kan forklare hvorfor det har oppstått kollisjoner i forhold til feltarbeid og andre aktiviteter, sier hun.

  - Kunne man ikke bare ha ventet litt med oppstarten av faget?

  - Ved innføringen av de nye masterprogrammene tok vi utgangspunkt i at Kvalitetsreformens intensjoner også gjaldt masterutdanningen. Det var da naturlig å integrere det nye fellesemnet i studieplanarbeidet fra starten av.

  Vidén antar at noe av problematikken rundt EiT grunner i møtet mellom ulike studiekulturer på Gløshaugen og Dragvoll. Obligatorisk oppmøte har hittil vært forholdsvis uvanlig for studentene på Dragvoll.

  Virtuelle landsbyer
  HF-fakultetet ser nå på hvordan "Eksperter i team" skal kunne tilpasses et humaniorastudium. Opprettelsen av virtuelle landsbyer kan være et alternativ for studenter som ikke ønsker å binde seg til studiestedet. Her kan det komme løsninger allerede i 2004.

  Studenter kan ellers få fritak fra EiT ved å ta fag ved utenlandske universiteter. Kravet er at faget tilsvarer et 7,5 studiepoengs-emne og at det er relevant for mastergraden.

  Tekst og foto: Camilla Gerhardsen

 •