MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Fant gamle skipsvrak på Mørekysten (9.12.03, 14:38)

På nesten 200 meters dybde utenfor Bud på Mørekysten har arkeologer fra Vitenskapsmuseet oppdaget to historiske skipsvrak.

Deler av det ene vraket som er ca. 60 meter langt er godt synlig, selv om det til dels er dekket av bunnsedimenter. En rekke gjenstander er også synlige på bunnen, blant annet glassflasker, keramikk, porselen, deler av skipets rigg og kanoner. Skipsklokken fra funnet er hentet opp. Inskripsjonen på denne angir årstallet 1745.

250 ÅRS FORSKJELL: Skipsklokken fra 1745 står her ved siden av den fjernstyrte, ubemannede undervannsfarkosten (ROV) som fant den.
Søkte på havbunnen
Funnet ble gjort i forbindelse med marinarkeologiske undersøkelser som Vitenskapsmuseet ved NTNU har utført i høst på oppdrag fra Norsk Hydro. Hensikten har vært å kartlegge rutene på havbunnen der Ormen Lange-prosjektet skal legge rørledninger.

Det marinarkeologiske teamet har vært ledet av professor Marek E. Jasinski og dr. Fredrik Søreide. De har brukt avansert teknologi, inkludert en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) for å undersøke om det fantes kulturminner i traséene.

Første i norske farvann
Funnet som nå er gjort representerer det første historiske skipsvraket med bevarte trekonstruksjoner som er blitt registrert på dypt vann i norske farvann. Arkeologene fant også et mindre vrak som antas å være fra omkring 1800. Funnet består av ballaststein, stokkankre, samt noe glass og porselen.

Begge funnene er lokalisert nær planlagte traséer. Norsk Hydro vurderer alternative traséer, eller eventuell utgraving for å kunne legge rørledningen gjennom disse områdene. En løsning for dette blir trolig valgt tidlig neste år. Dersom det blir behov for en utgraving vil dette bli gjort i løpet av 2004 og 2005. Installeringen av rørledninger i den aktuelle traséen vil finne sted i 2006.

Kulturminner
Vitenskapsmuseet har forvaltningsansvar for marine kulturminner i Midt-Norge. De marinarkeologiske forundersøkelsene ble gjennomført i henhold til kulturminneloven, og er finansiert av Norsk Hydro og de øvrige deltakerne i Ormen Lange-utbyggingen.