MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KVINNER I AKADEMIA:
Milliondryss til likestilling (10.12.03, 11:35)

NTNU åpner pengesekken for å få flere kvinnelige professorer og flere jenter til teknologistudiene. Den årlige likestillingspotten økes fra 300.000 til 3,6 millioner kroner.

Et enstemmig styre klubbet tirsdag forslaget til Handlingsplan for likestilling 2004-2005. Planen inneholder flere tiltak som skal sørge for at NTNU får en jevnere fordeling mellom menn og kvinner.

Mest oppsiktsvekkende er det kraftige økonomiske løftet universitetet gjør. For første gang knytter NTNU budsjettmessige prioriteringer opp mot konkrete tiltak.

LYKKELIG: Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir blir neste år en av budsjettvinnere på NTNU.
På riktig vei
Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir mener dette er et viktig framskritt og er optimistisk på vegne av NTNU. Hun tror også stimulering til innsats vil bidra til et mer likestilt universitet.

- Forskning og undervisning er for begge kjønn, derfor er det ulogisk at menn står for 80 prosent av kunnskapsproduksjonen ved NTNU. Kvinneandelen blant professorene er fortsatt lav. Utviklingen har gått for sakte i forhold til det rekrutteringsgrunnlaget vi har. Men nå er vi på vei i riktig retning, sier Benediktsdottir.

Starthjelp til nytilsatte
Handlingsplanen er utarbeidet av det sentrale Likestillingsutvalget ved NTNU, med Benediktsdottir i spissen. Ifølge utvalget må universitetets teknologiske og naturvitenskapelige profil ta en del av skylda for den lave kvinneandelen.

Ved de typiske teknologifakultetene IVT, IME og NT er bare fem prosent av de vitenskapelig ansatte kvinner. Med én million kroner til såkalte startpakker skal universitetet sørge for at nytilsatte kvinnene på mannsdominerte områder ikke stikker av når de først har kommet inn.

Startpakken skal gjøre etableringsfasen lettere ved blant annet å gi støtte til å drifts- og utstyrsmidler og til å lønne en egen forskningsassistent.

Flere kvinnelige studenter
Likestillingen skal også stimuleres blant studentene. "Jenter og data" anses som et av NTNUs mest vellykkede rekrutteringsprosjekt så langt. Målet har vært å få jenter til å begynne å studere datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk.

Neste år skal det spyttes inn én million kroner til det lignende prosjektet "Jenter og teknologi", som skal sørge for flere søkere til teknologifagene generelt. Foreløpig er tanken at to slike prosjekter opprettes hvert år, og at interesserte institutter søker om midler.

Viderefører vellykkede prosjekter
De resterende 1,6 millioner kronene skal etter planen brukes til:

  • Kvalifiseringsstipend, 500.000 kroner: Skal hjelpe kvinnelige førsteamanuenser å oppnå professorkompetanse innen rimelig tid. Blant annet ved å kjøpe seg fri fra undervisning og administrative oppgaver, ansette forskningsassistent. Stipendbeløpet heves fra 62.000 til 90.000.

  • Stimuleringsmidler, 500.000 kroner: Stimulere og støtte de ulike fagmiljøenes lokale tiltak for å fremme likestilling og kjønnsbalanse.

  • Mentorprosjektet, 200.000 kroner: Erfarne kvinnelige ansatte fungerer som rådgivere for mindre erfarne personer som ønsker karriereutvikling og å lære om organisasjonen.

  • Kvinner – karriere – kultur, 400.000 kroner Treårig lederutviklingsprogram hvor aktuelle kvinnelige kandidater, hovedsakelig fra teknologifagene, får tilbud om jevnlig oppfølging. Målet er å motivere og kvalifisere kvinner for lederskap i næringslivet.

    Tekst og foto: Elin Fugelsnes

    Synspunkter på likestillingsarbeidet ved NTNU? Send oss et leserbrev.
  •