MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Gruer seg til å øke studentopptaket (11.12.03, 00:05)

Fredag vedtar Stortinget med all sannsynlighet å øke antall studieplasser i medisin fra kommende høst. Dette er to år for tidlig for NTNU, som allerede sliter med prekære plassproblemer og lærermangel.

Bak forslaget står flertallet i Kirke, undervisnings og forskningskomiteen (KUF), med komitéleder Rolf Reikvam i spissen.

- Målet er å få avviklet ordningen med å kjøpe studieplasser i medisin i utlandet. Komiteen foreslår at av 45 studieplasser som i dag kjøpes i utlandet, skal 15 overføres til Tromsø og 20 til NTNU sier Reikvam til Universitetsavisa. Hvor de resterende ti plassene skal plasseres er foreløpig usikkert.

TRANGT: Det blir så vidt plass rundt bordet når medisinstudentene samler seg til gruppearbeid, - men hvor skal de gjøre av læreren? Bildet viser ei gruppe andreårsstudenter.
For tidlig
Ansatte på Det medisinske fakultet (DMF) ved NTNU river seg i håret over konsekvensene.
- Vi var forberedt på å øke opptaksantallet fra 2006. De planene kan ikke forseres uten at det blir satt inn betydelige ekstraressurser, påpeker prodekanus for undervisning, Torstein Vik.

I følge Vik er mangel på grupperom, laboratorier og veiledere de største hindrene for å ta inn flere studenter nå.
- Utstrakt bruk av gruppebasert undervisning (PBL) de to første årene er et av kjennemerkene ved medisinutdanningen i Trondheim.

Da det problembaserte medisinstudiet startet i 1993, ble åtte studenter ansett for å være et pedagogisk optimalt antall. - Dette skaper problemer nok som det er, både for studenter og lærere. Derfor er det ingen løsning å øke gruppestørrelsen, sier Vik.

Stresser pasienter
Gruppestørrelsen har også betydning for pasientkontakten. Studentene har tjeneste på sykehuset hver uke, der de i følge med veiledere møter pasienter i sykesenga. Dess flere studenter som kommer på en gang, destod større blir påkjenningen for den enkelte pasient.

- Det sier seg sjøl, - vi kan ikke utsette dem for større grupper, sier Vik.

Av andre problemer nevner han ordningen med utplassering i allmennmedisin.
– Vi vil at studentene våre skal møte pasienter fra dag én. Dette er også et særtrekk ved studiet vårt, poengterer Vik.

Tar og gir
KUF-komiteen forutsetter at 1,7 millioner kroner skal tas fra den totale rammebevilgningen til NTNU og overføres til de nye studieplassene ved universitetet i Tromsø. - Til gjengjeld skal pengene som spares på utenlandskjøp overføres til de nye studieplassene, sier Reikvam.

I følge seksjonssjef Tore Romundstad ved DMF vil ikke dette være nok til å dekke ekstrautgifter som påløper. Dette omfatter bygging av provisorier, ombygginger, forsering av byggetrinn én av det nye sykehuset, ekstrabemanning og innkjøp av utstyr.

Tekst og foto: Synnøve Ressem