MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Store planer for Øya (17.12.03, 15:46)

Tunnel fra Lerkendal til Studentersamfundet, og ny Elgeseter bru i to plan! Og hva med gondolbane fra Byåsen til Gløshaugen? Alt er mulig – i hvert fall på papiret.

PRISNOMINERT: Per Øyvind Bonkerud og Knut Kure ble nominert til Nyskapningsprisen for forslaget om å legge Elgeseter gate i tunnel. (Kjartan Johansen og Håkon Hasslan var ikke til stede da bildet ble tatt.)
Dette er bare noen av forslagene som dukker opp når ferske studenter fra studieprogram for Bygg- og miljøteknikk skal finne løsninger på Trondheims byplanmessige utfordringer. I forbindelse med faget ”Fysisk miljøplanlegging” skriver studentene en oppgave hvor de tar for seg Øya-området, analyserer dagens situasjon og foreslår nye tiltak.

Skuelystne kan se resultatet av årets oppgaver i andre etasje på Lerkendalbygget. Der henger også en presentasjon av ”Elgeseter Tunnel System” (ETS), et forslag til ny Elgeseter gate i to plan. ETS ble laget til fjorårets oppgave, og prosjektet ble nominert til Nyskapingsprisen 2003.

- Vi ville finne ut hvordan Elgeseter gate kunne få mindre trafikk og bli mer fotgjengervennlig, sier studentene Knut Kure og Per Øyvind Bonkerud om ETS.

Bort med trafikken
Sammen med Kjartan Johansen og Håkon Hasslan foreslo de en tunnel fra Lerkendal og til elvebredden ved Samfundet. Derfra går veien over en ny Elgeseter bru i to plan, før de øvre og nedre kjørebanene kobles sammen igjen i Prinsens gate.

TOPLANS: Med bru i to plan foreslår studentene å lede gjennomgangstrafikken bort fra dagens Elgeseter gate.
Meningen er at gjennomgangstrafikken skal bruke det nedre planet, slik at bare lokaltrafikken til Øya og Elgeseter blir igjen over bakken. Slik håper studentene at forurensing, køer og ulykkesfare i Elgeseter gate kan reduseres. De ser også for seg at dagens Elgeseter gate kan snevres inn til to felt og få bredere fortau, sykkelfelt og beplantning langs kantene og på midtrabatter.

At et slikt forslag er dyrt og vanskelig å gjennomføre, er en annen sak. Men universitetslektor Eilif Hjelseth synes det er bra at studentene tør å være visjonære i oppgavene sine.

– Man skal ikke overfokusere på kostnader i slike prosjekter. Man må også se på hva inntektene blir i form av færre ulykker og bedre bomiljø, sier han.

Et sammensurium
Det skorter ikke på kreativitet i årets oppgaver heller. Men så er det da også en del å ta fatt i på Øya. Det er nettopp derfor studentene får i oppgave å ta utgangspunkt i denne bydelen.

– Øya er et sammensurium – en del av byens sentrum, lokaliseringssted for sykehus og andre institusjoner, boligområde og et område for friluftsliv. I tillegg er det trafikkmessige utfordringer der, sier førsteamanuensis Helge Fiskaa.

UNDERJORDISK: Hva med en underjordisk bussholdeplass utenfor Samfundet?
Noen studenter har sett på hvordan turstien langs Nidelven kan utvides slik at både naturverninteresser og private huseierinteresser blir ivaretatt. Andre har laget forslag til ny gangbru ved siden av dagens Elgeseter bru. Fortauene på brua kan da gjøres om til rene sykkelfelt.

Gode erfaringer
Vegard Hagerup fra enhet for regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært med på å felle den faglige dommen over oppgavene til årets studenter. Han er godt fornøyd.

– Det er gjort mye bra, engasjert og til dels imponerende arbeid. Alle ideene er selvsagt ikke like lette å gjennomføre i praksis, men hvem vet? De fleste er realistiske, mener Hagerup.

Også faglærerne har gode erfaringer. – Studentene får god trening i å jobbe kreativt i grupper, og synes selv det er veldig positivt å starte utdannelsen med å løse så praktiske oppgaver, sier Fiskaa og Hjelseth.

Tekst og foto: Svein Arild Sletteng

Her kan du lese om noen av fjorårets oppgaver