MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NYTT TVERRFAGLIG SATSINGSOMRÅDE:
Med "flyt" skal NTNU bygges (18.12.03, 11:20)

Metoder fra teateret og kunsten skal sette fart i det tverrfaglige samarbeidet på NTNU. Det handler om kroppsforståelse, sosialt samspill og kommunikasjon. Kort sagt "flyt".

Prosjektet "Kreative prosesser i tverrfaglige team" (KRITT) skal utvikle kreative arbeidsmetoder som kan bidra til nyskapende samspill i tverrfaglige team.

SAMARBEID: - Bedre å tenne et advendtslys sammen enn å forbanne mørket alene, sier Barbro Rønning og Jon Lippe.
Eksperter i Team
KRITT består av forskere med bakgrunn fra sju ulike fagområder. I prosjektet skal de samarbeide med blant andre Eksperter i Team (EiT) og det nye tverrfaglige mastergradsemnet som har oppstart til våren. Her skal de foreta deltakende observasjoner og prøve ut nye arbeidsmetoder i "landsbyene" til EiT. Hensikten er å lage en helhetlig modell for kreativitet, med forankring i det praktiske gruppearbeidet.

Flytende mål
Prosjektets innfallsvinkel til kreativitet er gjennom begrepet "flyt", som er hentet fra arbeidene til den ungarsk-amerikanske sosialpsykologen M. Csikzentmihalyi. Han utviklet "flyt"-teorien på grunnlag av et tiårig forskningsarbeid der han intervjuet kunstnere og forskere om kreativitet. Teorien har i dag bidratt til forskningsfelt innenfor personlighetspsykologi, lederskap, innovasjon og kreativitet.

Initiativtakerne til prosjektet ved NTNU er Jon Lippe (prosjektleder) og Barbro Rønning (faglig ansvarlig). De forklarer noen av de viktigste kjennetegnene ved flyt:

- Flyt er en opplevelse av totalt nærvær og engasjement i en aktivitet. Det er en tilstand og en ytelse på samme tid. Gjennom flyt-prosessen oppheves opplevelsen av tid og ytre formål, forteller Lippe.

- Tilstanden utvikles hvis en får en umiddelbar tilbakemelding på adferden. Flyt er et fruktbart utgangspunkt for et tverrfaglig samarbeid, fordi det utløser et positivt engasjement, sier Rønning.

Ulike metoder som skal anvendes i KRITT blir allerede benyttet i NTNUs Idélaboratorium Oasen i Perleporten på Gløshaugen, der Jon Lippe er prosessleder.

FAKTA

TVERRFAGLIG FORSKNING: KRITT-prosjektet er plukket ut som satsingsområde for tverrfaglig forskning ved NTNU og blir finansiert av sentrale strategimidler over fire år. Strategimidlene på til sammen 7,5 millioner kroner ble utlyst i november i fjor.

Det kom inn 57 søknader til hovedprosjektstøtte og 19 søknader om forprosjektstøtte. En dekangruppe bestående av Gunnar Bovim, Torbjørn Digernes og Petter Aaslestad har fordelt midlene etter fem tema.

Temaene er:

 • Globalisering.
 • Bioinformatikk/bioetikk.
 • Mobilitetens tekniske rom.
 • Kunnskapshistorie.
 • Kreative gruppeprosesser i tverrfaglige team.

 • Tverrfaglighet
  Flyt har hovedsakelig vært utforsket som en individuell opplevelse. Prosjektet ønsker å finne ut av hva som skjer når et tverrfaglig team kommer i flyt.

  - I et tverrfaglig samarbeid bringes ulike fagkulturer, metoder og verdier sammen. Ved å skape flyt i grenseflata mellom fagdisiplinene, kan dette bidra til å rive ned barrierer mellom fagbakgrunnene. En slik nedrivning er en forutsetning for at et team skal kunne fungere som en skapende enhet, mener Lippe.

  Bidra i forskningsfronten
  Det er første gang at gruppeprosesser, kreativitet og tverrfaglighet undersøkes under ett. En målsetning med prosjektet er at NTNU skal få høy kompetanse innenfor kreativitetsforskning. Innenfor rammene av prosjektet skal det skrives to doktorgradsoppgaver og ansettes en postdoc-stipendiat.

  Dette er KRITTs prosjektteam:

 • Ninni Sødahl er arkitekt og driver med asiatisk kroppsterapi.
 • Barbro Rønning er dramaturg og amanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap.
 • Gunhild Åm Vatn er førsteamanuensis fra Institutt for Språk- og kommunikasjonsstudier.
 • Jon Lippe er fysikkingeniør. Han har jobbet med tverrfaglig teambygging i Statoil.

  Tekst og foto: Camilla Gerhardsen

  Tidligere har UA presentert det tverrfaglige satsingsområdet "Kunnskapshistorie".
  ...og "Mobilitetens tekniske rom".
 •