MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny bok om motstandsfolk fra NTH (22.12.03, 12:30)

Tidligere TU-redaktør Magne Lein har skrevet en spennende bok om motstandsbevegelsenes sambandsaktivitet under krigen, "Spioner i eget land".

I tillegg til å forske på historien, samler Magne Lein på gammelt sambandsutstyr. Det meget sjeldne koffertsettet han viser her har han overtatt etter NTH-student og professor II Helmer Dahl.
Foto: Marta Lein
Boka bidrar nok en gang til å avavsanne et inntrykk som ble skapt i NTHs jubileumsbok fra 1985 om at høgskolen var tyskvennlig under krigen.

Feil i jubileumsbok
"Det er oppsiktsvekkende at NTH i sin jubileumshistorie fra 1985, 'Vitenskap for industrien', karakteriseres som et nazireir", skriver Magne Lein i sin bok. (For ordens skyld: NTH – Norges tekniske høgskole – forløperen til teknologidelen av NTNU.)

Samme jubileumsbok og en rektortale fra 1988 som viderebrakte noen av de historieløse påstandene, var forøvrig årsak til til at en gruppe veteraner fra motstandskampen selv utga en egen bok om NTH under krigen (”Holdningskamp og motstandsvilje”). Den boka kom i 1995 på Tapir forlag.

Rekrutterte radiooperatører
I den ferske "Spioner i eget land" (Genesis forlag) dokumenterer også Magne Lein ganske grundig at miljøet rundt NTH ga et solid bidrag til norsk motstandbevegelse, bl.a. at ved at mange av de illegale radiooperatørene var rekruttert fra dette miljøet. Tidligere vannkraftprofessor Knut Alming, professor i teleteknikk Haakon Sørbye og tidligere industriminister Finn Lied var blant disse.

Høy andel NTH-studenter
Andelen av NTH-studenter som var agenter for motstandsbevegelsen var langt høyere enn noe annet sted i landet, påpeker Lein, som selv er tidligere elektrostudent ved NTH. Lein har gjort et meget grundig arbeid med denne boka over flere år, og har selv intervjuet mange av de sentrale personene, personer som nå er borte (for eksempel Hans Bruu Clifton, Torbjørn Johansen (NTH-utd.), Karl Holberg, Claus Helberg).

Professor Haakon Sørbye ved stedet i Bymarka der det ble sendt informasjon til England om Tirpitz’ bevegelser.
Foto: Egil Steen
Et eget kapittel er viet jakten på Tirpitz i Åsenfjorden, og i dette arbeidet sto de NTH-dominerte radiostasjonene LEOPRIS og SKYLARK B sentralt. Professor Haakon Sørbye var første telegrafist på pionérstasjonen SKYLARK A, og har bidratt med viktige opplysninger om stasjonens hemmelige sendinger fra Bymarka.

Påvirket av debattene?
Lein mener at verdidebattene i Samfundet bidro til studentenes motivering for motstandsarbeid. Han peker også på at det sterke idrettsmiljøet og mange NTH-studenters bakgrunn i speiderbevegelsen spilte inn.

Av Arne Asphjell

Les også om krigsboka fra 1995.