MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Allforsk har blitt AS (7.1.04, 13:02)

Stiftelsen Allforsk er historie. Ved årsskiftet ble Allforsk aksjeselskap, og daglig leder Marit Svendsen håper at det vil bidra til økt aktivitet og flere nye forskerstillinger.

Forskningsstiftelsen Allmennvitenskapelig forskning i Trondheim, eller Allforsk, har hatt en utrygg tilværelse de siste årene.

Blir aksjeselskap
Så sent som i desember 2002 var fremtiden uviss, etter at NTNUs styre vedtok å danne et eget aksjeselskap for oppdragsforskning. Kroken ble imidlertid ikke satt på døra for et videre samarbeid med Allforsk.

I hele 2003 har ledelsen ved SVT-fakultetet og ledelsen i Allforsk samarbeidet om en utredningsprosess. Og like før jul i fjor vedtok universitetets og Allforsks styrer et forslag hvor forskningsstiftelsen omdannes til aksjeselskap, med NTNU som eneaksjonær i det nye Allforsk AS. Universitetet vil formelt gå inn som ny eier av Allforsk i løpet av våren 2004.

POSITIV: Daglig leder Marit Svendsen i Allforsk tror at det vil ha en positiv effekt at den tidligere stiftelsen er omdannet til NTNU-eid aksjeselskap.
– Positivt
Marit Svendsen tror overgangen fra stiftelse til AS vil ha positiv effekt. Stiftelsen Allforsk ble opprettet i 1987, som en parallell til Sintef, for den allmennvitenskapelige delen av det som da var Universitetet i Trondheim.

– Allforsk ble opprinnelig opprettet som et verktøy for universitetet. Nå som stiftelsen går over til å bli et aksjeselskap, vil det styrke samarbeidet mellom NTNU og Allforsk. Universitetet oppnår den ønskede kontroll gjennom utøvelse av sitt eierskap og selskapet oppnår økt legitimitet inn mot fagmiljøene, noe som forhåpentligvis bidrar til økt omsetning for selskapet, sier Svendsen.

Vil inn på nye fagområder
I forbindelse med overgangen til AS, har styret ved NTNU vedtatt at Allforsk skal være et hovedverktøy for universitetet i håndteringen av eksternfinansiert forskning innen samfunnsvitenskapelig forskning.

– Dette er vi svært glade for, sier Svendsen, og legger til at selskapet også skal kunne brukes av andre fagområder ved universitetet.

Allforsk har i dag forskningsområder innenfor barnevern, barneforskning, IKT og læring, biologi og organisasjon og ledelse.

– Nye fagområder det kan bli satset på i fremtiden, er velferdsforskning, helsetjenesteforskning, utdanningsforskning, næringspolitikk, innovasjon og arbeidsliv, forteller Svendsen.

Grenser
Det kan imidlertid bli nødvendig med en grenseoppgang i forhold til Sintefs virksomhet.

- Vi må finne områder hvor man ikke konkurrerer med hverandre, sier Svendsen.

Det var på et tidligere tidspunkt snakk om et samarbeid med Sintef i stedet for å gjøre Allforsk til et eget AS, men det ble ikke noe av.

– Jeg tror det skal gå bra. Når det nye styret er på plass kan vi starte arbeidet med en strategi for selskapet snarest mulig. Målet vårt er at Allforsk AS skal bli en synlig og markant aktør innen samfunnsforskning, sier Svendsen, som ser for seg at Allforsk nå kan få en oppsving.

Ønsker å bli brukt
- Men forutsetningen for at Allforsk AS skal lykkes er at universitetet faktisk bruker oss som et hovedverktøy innen håndtering av oppdragsforskningen, sier hun.

Den nærmeste utfordringen er imidlertid å få på plass det nye styret for Allforsk. Svendsen håper at det kan skje innen utgangen av februar.

Tekst og foto: Svein Arild Sletteng

Her finner du Allforsk på nettet.