MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Artsdatabanken har fått styre (9.1.04, 13:33)

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har oppnevnt styre til den nye Artsdatabanken som nå etableres i tilknytning til Vitenskapsmuseet.

Karl J. Baadsvik ved Norsk institutt for naturforskning er oppnevnt som styreleder.

Bankens oppgaver
Artsdatabankens hovedoppgave er å innhente og systematisere digitale data, gjennomføre nødvendig kvalitetssikring, bearbeide data om arter og naturtyper og gjøre disse lett tilgjengelige for ulike samfunnsaktører og allmennheten. Dataene skal være lett tilgjengelige, primært i digital form. De første årene skal sårbare og truede arter ("rødlister"), truede naturtyper og introduserte problemarter prioriteres.

På toppmøtet om miljø og utvikling i Johannesburg høsten 2002 vedtok landene å redusere det nåværende tapet av biologisk mangfold betydelig innen 2010.

- Det er svært viktig å ta fatt i disse utfordringene. Norge har, i likhet med EU-landene, som målsetting å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Artsdatabanken vil, sammen med andre tiltak vi nå gjør, være et viktig redskap for Regjeringens oppfølging av Norges forpliktelser til å bevare biologisk mangfold for kommende generasjoner, sier miljøvernminister Børge Brende.

Styremedlemmer
Styret har fått følgende sammensetting:

  • Karl Baadsvik (leder), Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Odd Halvorsen, Universitetet i Oslo, naturhistorisk museum
  • Gunilla Rosenqvist, NTNU
  • Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet
  • Janne Sollie, Direktoratet for naturforvaltning
  • Irene Lindblad, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

  •