MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Muggsopp påvist på Dragvoll (9.1.04, 14:13)

Det er nå påvist muggsoppforekomster i bygg 5 på Dragvoll. Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned fra Universitetsavisa. Teknisk avdeling har foreløpig satt av tre millioner kroner til utbedringstiltak.

I dag (fredag) la Sintef Unimed fram rapporten om den mikrobiologiske undersøkelsen av samtlige 12 universitetsbygninger på Dragvoll. Undersøkelsen fastslår at de fleste byggene har normale mikrobeforekomster. Unntaket er deler av bygg 5. Utbedringstiltak blir satt i gang så snart det er praktisk mulig.

Små funn
Elisabeth Nesbakken Haugen ved Sintef Unimed opplyser at det er påvist termotolerant muggsopp i nivå 4 og 5 i bygg 5, samt i gatekafeen. At muggsopp er termotolerant betyr at den kan tilpasse seg forhold som gjør at den kan trives ved kroppstemperatur (37 grader C) og dermed kan bryte gjennom kroppens forsvarsbarrierer for infeksjoner.

UTBEDRES: Et av byggene på Dragvoll må utbedres for å få bukt med muggsopproblemet. Her ser vi fasaden på Bygg 7 nærmest og det rammede Bygg 5 i bakgrunnen.
Arkivfoto: NTNU Info/Mentz Indergaard
Haugen presiserer at det er gjort små enkeltfunn av denne muggsopptypen.
– Dette kan ha flere kilder, men som oftest er årsaken infiserte bygningskonstruksjoner etter fuktskader, sier hun.

Helserisiko?
Rapporten fastslår at det ikke er mulig å gi en eksakt vurdering av en eventuell helserisiko ut fra funnene som er registrert. Den påpeker imidlertid at det er internasjonal enighet om at fukt og fuktskader er årsak til helseproblemer selv om det er stor usikkerhet om virkemekanismene. Fukt og fuktskader fører til at både biologiske faktorer og kjemiske stoffer avgis til luften.

Opphold i bygninger med fuktskader fører gjennomsnittlig til doblet risiko for allergi, overfølsomhet, luftveisirritasjon og luftveisinfeksjoner. For sårbare grupper og enkeltpersoner kan konsekvensene bli alvorlige.

Fuktskadde bygningsmaterialer som er eller har vært forurenset av muggsopp, kan fortsette å skille ut giftstoffer etter at de er uttørket. Rapporten anbefaler derfor at alle fuktskadede porøse materialer blir skiftet ut og erstattet med nye, tørre bygningsmaterialer.

Utbedringer
Teknisk direktør Kjell Næsje ved NTNU opplyser at det vil bli satt i verk tiltak omgående for å finne årsaken til problemet og utbedre dette. Så snart det er praktisk mulig begynner arbeidet med å bytte ut bygningsmaterialer som er angrepet. Teknisk avdeling har satt av tre millioner kroner til formålet.

Ansatte vil få løpende informasjon underveis. Førstkommende tirsdag (13. januar) holdes et åpent informasjonsmøte i Hovedkantina på Dragvoll. Ansatte som har rapportert helseplager vil bli spesielt fulgt opp fra HMS-seksjonen.

Undersøkelsen omfatter samtlige NTNU-bygg på Dragvoll, til sammen 50.000 kvadratmeter. Dette er den største og mest omfattende undersøkelse i sitt slag som er foretatt i regi av Sintef Unimed.

Av Synnøve Ressem

Hele rapporten kan lastes ned her (PDF-format).
Detaljerte resultater, bygg for bygg, rom for rom, finner du her (Excel-fil).