MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Skjebneår for universitetsansatte (12.1.04, 11:42)

Ny lov om universiteter og høyskoler, endring av pensjonsordningen og lovverket som regulerer ansattes rettigheter. 2004 blir et travelt år for fagforeningene ved NTNU.

Klokka 11.30 i dag (mandag) avvikler Utdannings- og forskningsdepartementet et regionalt høringsmøte om Ryssdalutvalgets innstilling til ny lov om universiteter og høgskoler i Realfagbygget ved NTNU. Møtet er for spesielt inviterte og omfatter representanter for alle høgskolene i regionen. Fagforeningene er også invitert til å delta.

Mot flertallet
Høringsfristen utløper i slutten av denne måneden. Styret ved NTNU har høringsuttalelsen som eneste sak i etterkant av den årlige ledersamlingen på Røros 27. januar. De store fagforeningene ved NTNU har allerede levert sine uttalelser. Etter det Universitetsavisa erfarer, går samtlige mot utvalgets flertall i synet på institusjonsform og overordnet styringsmodell.

I tillegg har mange enkeltpersoner skrevet seg på det såkalte professoroppropet mot at høyere utdanning skal bli statsforetak eller særlovsselskap. De frykter at en slik endring vil medføre at universitetenes og høyskolenes uavhengighet og frie forskning vil forsvinne.

Pensjon og arbeidsliv
- Vi deler denne skepsisen og mener at saken om eieform vil være avgjørende for framtida til universitetene og høgskolene, sier Jomar Finseth, hovedtillitsvalgt i 2fo.

- Saken har preget arbeidet i fagforeningene, både ved NTNU og i resten av landet det siste halvåret. Den vil ta mye tid og oppmerksomhet i tida framover også. I tillegg venter vi store og tunge saker på bordet fra Pensjonskommisjonen og Arbeidslivslovutvalget. Til sammen vil disse sakene innebære at 2004 blir et skjebneår for universitetsansatte, sier Finseth.

Angrep på rettigheter
Pensjonskommisjonen skal være klar med en innstilling i morgen, 13. januar. Alle lekkasjer antyder en svekkelse av offentlige ansattes pensjonsordning.

I dag kommer tjenestepensjonen i stat og kommune på toppen av Folketrygden og garanterer en pensjon som tilsvarer 66 prosent av lønna. Hvis Folketrygdens ytelser går ned, blir tjenestepensjonen øket. I staten er dette lovbestemt mens det i kommunene er inkludert i tariffavtalen. Det ligger an til at flertallet i pensjonskommisjonen går inn for å fjerne denne garantien. I stedet skal de ansatte få en fast prosentsats på toppen av Folketrygden.

- Arbeidslivsutvalget har foreløpig holdt kortene svært tett, sier Finseth.
- Fra fagforeningshold bekymrer vi oss over anslag mot lovverket som regulerer arbeidstakernes rettigheter. Vi tenker spesielt på arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven, sier Finseth og anbefaler ansatte om å følge godt med i tida framover.

Av Synnøve Ressem