MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Er vi frie nok? (12.1.04, 20:06)

- Vi er frie nok som vi er, sa leiar Kolbjørn Hagen i Forskarforbundet da det mandag vart halde regional høyring ved NTNU om den nye universitets- og høgskulelova.

Det er Ryssdalutvalet som har skrive utkast til lovtekst. Utvalet delte seg som kjent i eit fleirtal og eit mindretal. Begge sider var representert – førstnemnte ved Anders Ryssdal, og mindretalet ved Rigmor Austgulen.

Statsråd Kristin Clemet (t.v.) og professor Rigmor Austgulen i ivrig passiar under mandagens høyringsmøte i Realfagbygget.
- Er kome langt
Korleis skal tilhøvet vere mellom utdanningsinstitusjonane og staten, er ein fri nok som det er frå statleg overstyring?

Kolbjørn Hagen var rimeleg klar på at ein er godt stilt på området: - Med innføring av nettobudsjettering og med tilført rett til å opprette og nedlegge studietilbod, har ein kome langt, meinte Hagen.

Dette fekk NTNU-rektor Eivind Hiis Hauge til å ta ordet. – Vi har ikkje fridom til å opprette fond, og vi får ikkje ta opp lån. Om ein privatperson vert fråteken retten til å sette pengar i banken, og heller ikkje frekk låne pengar, kor fri var ein då? Spurte rektor.

Anders Ryssdal la fram synet til utvalsfleirtalet.
Skjær i sjøen
Både Hauge og Hagen var jamvel samd i at den såkalla opningsbalansen er eit stygt skjær i sjøen. Det er her det vert avgjort i kva grad ein får eige seg sjølve, og med det kor mykje pengar ein har å rutte med.

Dekan Gunnar Bovim ved Det medisinske fakultet (DMF) minte forsamlinga om at det enno ikkje er klart om dei nystifta helseføretaka får til opningsbalanse. Dermed er dei økonomiske føresetnadane her framleis uklare.

Mindretalsførar Austgulen oppsummerte dette slik:
- Vi veit enno ikkje om fridom til å låne pengar er verd problema ikring opningsbalansen. Røynslene med helseføretaka er ikkje eigna til å gjere oss rolegare.

Tekst og foto: Tore Oksholen

Bakgrunnsinfo om forslaga fra Ryssdalutvalet finn du her.