MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Helge Holden: Om klaging på karakterer (13.1.04, 21:30)

I forbindelse med omleggingen av karakterskalaen og endring i bruk av eksterne sensorer er det viktig at man også sikrer lik behandling av klager på karakterer.

Spørsmålet er følgende: Anta det er utarbeidet retningslinjer ved retting av en konkret eksamen, f.eks.
"Punkt 2 tillegges mindre vekt fordi det viste seg å falle vanskelig.", eller
"ved [nærmere bestemt feil på et bestemt punkt] gis karakteren 25%.", eller
"dårligste karakter på punkt 3a er 35%.", osv,
for å sikre en enhetlig vurdering av eksamensbesvarelsene.

Skal disse retningslinjene være tilgjengelige ved ny sensur etter en klage?
Etter min mening er dette det eneste rimelige for å sikre lik vurdering. Ut fra det jeg har funnet ut sier ikke reglementet noe om dette og en liten spørrerunde viste at praksis varierer stort. Det kan være grunn til å presisere hvordan klagesaker skal håndteres på dette punkt.

Det er klart at tidligere karakter eller begrunnelse for denne ikke skal være tilgjengelig for omsensur. Det er også klart at studentens begrunnelse heller ikke skal være tilgjengelig ved omsensur. (Da er det vel heller ikke noen grunn for studenten å begrunne sin klage, og det virker noe underlig.)

Det nærmeste jeg kan finne i reglementer og rundskriv er følgende:
I brev av 18.10.03 fra viserektor Malvig til faglærerne står det at "Faglærer utarbeider forslag til vurderingsoppgaver, og et sett kriterier for vurdering av besvarelsene. Disse skal drøftes med en sensor [...]."
Dette viser at det skal utarbeides retningslinjer for sensur.

I Forskrift om studier ved NTNU står det i paragraf 42 (s. 27 i Studiehåndboken) at "Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakter er satt [...]. [...] De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentenes begrunnelse for klagen."

Her står det at dersom det er utarbeidet retningslinjer, så skal de gjøres tilgjengelige for studentene. Men det sies ikke noe om disse skal gjøres tilgjengelige ved omsensur.

Er det noen som kan presisere hvordan disse forholdene skal håndteres ved klage?

Helge Holden
Institutt for matematiske fag

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv