MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Helge Langeland: Retningsliner ved klaging på karakter. (15.1.04, 19:10)

Helge Holden tar i sitt innlegg (13.01.04) opp kva som skjer og skal skje når ein student skal klage på eksamenskarakteren. Bør studentane som klagar på eksamenskarakteren bli vurderte av nye sensorar utan å ta omsyn til kva kriterium som ligg til grunn for karakterfastsettinga?

Underteikna har erfart at nokre få studentar som klaga fekk endra karakterane frå F og E til C og B fordi dei nye sensorane ikkje hadde klart for seg kriteria som gjaldt for eksamen. Resten av studentane vart vurderte etter heilt andre kriterium, og fekk sjølvsagt ikkje alle A slik dei skulle ha hatt etter dei nye kriteria. Er dette rette måten å gå fram på?

Når det blir gjort sensur, blir det gjeve visse føringar eller kriterium for vurderinga. Dersom ein gjev poeng på rette svar, blir det typisk vurdert kvar grensene går for ståkarakter, A, B etc.

For meg er det svært viktig at kriteria som studentar i eit fag blir vurderte etter må vere like for alle. Dersom det skje endring i kriteria, må alle studentane vurderast på nytt. Elles blir det urettferdig.

Praksisen som blei (og blir?) følgd ved vårt fakultet var at faglærar ikkje fekk gje innspel ved omsensur. Det vart gjort eit poeng av at det ikkje skulle følgje med orientering frå faglærar til dei nye sensorane, og at dette var korrekt saksførehaving i følgje universitetslova. Dette blir etter mitt syn eit ulogisk handlingsmønster, så dersom forskriftene krev dette, bør vi få endra dei snarast.

Dei nye sensorane må få vite kva kriterium som er lagde til grunn for karaktersettinga. Dei kan då vurdere om dei er samde eller usamde med desse og vurdere klagarane i lys av dette. Vil dei endre kriteria vesentleg, må det grunngjevast og i så fall må det føre til omsensur av alle studentane i faget. Dei nye sensorane bør også få sjå fleire svarklassar ­ botn, middels og topp slik at dei kan relatere vurderinga si til dei andre studentane.

Har NTNU så god råd at vi kan la studentar sette i gang klageprosessar utan at det blir gjeve ei grunngjeving? Bør vi ikkje krevje at ein som vil klage i det minste må gå gjennom eksamenssvaret sitt med faglærar eller sensor før han/ho får akseptert ei klage? I alle fall bør dette krevjast i fag der det er fleire studentar som har svara på same oppgåve, og der det er standard naturvitskap det handlar om. Her må alle vurderast over same mal. Vi bør verne om ressursane våre ­ tid og pengar ­ slik at dei ikkje blir misbrukte ut frå ureflektert synsing. Men rettferdig og lik vurdering for alle må heile tida vere siktemålet.

Når det gjeld omsensur av hovudoppgåver eller prosjekt der det er berre ein som har svara, er det litt forskjellig. Her vil ein omsensur ikkje røre ved vurderinga av andre studentar.

Helge Langeland,
Inst. for petroleumsteknologi og anv. geofysikk.

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv