MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jomar Finseth: Lettvinte holdninger fra Det medisinske fakultet (22.1.04, 11:27)

Det er med stor undring jeg leser DMF sin høringsuttalelse vedrørende Ryssdalsutvalgets innstilling. Er det virkelig slik at DMF helt uten kritisk vurdering konkluderer med at Tjenestemannsloven er til hindring for omstilling i staten jfr. Viktor Normanns "modernisering av offentlig sektor", og at dette er et godt argument for å endre tilknytingsform for universitets- og høgskolesektoren?

Som arbeidstakerorganisasjon ved NTNU er vi provosert over slike lettvinte holdninger, "blir vi bare kvitt Tjenestemannsloven, så blir omstilling i staten mulig".

2fo utfordrer DMF til å komme med holdepunkter som viser at omstilling i staten blir enklere ved bruk av Arbeidsmiljøloven enn om vi forholder oss til Tjenestemannsloven. Ved NTNU har ansatte de senere år vist at omstilling er fullt mulig innenfor det lov og avtaleverk vi har.

Det som etter vår mening har vært til hinder for å kunne kalle omstillingene vellykkede er en manglende overordnet personalpolitikk. Når man i tillegg kjører omstillingsprosesser som går på tvers av de råd som er fremkommet gjennom interne høringsrunder (jfr endring i fakultetsstrukturen ved NTNU), blir det vanskelig å få gode omstillingsprosesser.

Omstilling handler om mye mer enn begrensninger i lov- og avtaleverket i arbeidslivet. Omstilling handler om å dele de samme visjonene, om å arbeide sammen for å nå felles mål, omstilling handler om aksept og forståelse, omstilling handler å legge til rette gjennom gode personalpolitiske verktøy.....

2fo registrer også at gruppen ved DMF som har arbeidet med sitt høringssvar ikke har særlig god forankring i fakultetsstyrets vedtak i samme sak. Hvilket signal er det DMF ønsker å gi sine ansatte i denne saken?

I Adresseavisen 16.januar ("NTNU er iskald til Ryssdalsutvalget") kan vi lese at DMF taler varmt for en organisering som ligner helseforetakene. 2fo mener at det DMF ønsker å oppnå med en foretaksmodell også er mulig under dagens lovgivning. Hva er det foretaksmodellen får til av omstilling som vi ikke klarer? Slik DMF argumenterer i saken om endring i tilknytningsform for Universitet og høyskoler er det tydelig at vi behøver en grundig avklaring av hva som ligger i frihetsbegrepet.

2fo NTNU sender herved Rigmor Austgulens råd videre til DMF: analyser og se på utfordringene sektoren står overfor - vent med medisinen til diagnosen er klar.

Jomar Finseth
Hovedtillisvalgt Flerfaglig FellesOrganisasjon, 2fo NTNU

____________________

Denne teksten er sendt som åpent brev til dekanus og fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet.

Les hele uttalelsen fra DMF her (PDF-format).
 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv