MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Tre millioner til kjønnsbalanse i akademia (26.1.04, 11:11)

Utdannings- og forskningsdepartementet har opprettet ny komité for integrering av likestilling i universitets- og høyskolesektoren. NTNU-professor Kari Melby skal lede komiteen.

- Departementet vurderer komiteen som et viktig tiltak, bl.a. sett i lys av ESA-dommen om ikke lenger å tillate øremerking av vitenskapelige stillinger for det underrepresenterte kjønn, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Det er satt av 3 millioner kroner til dette arbeidet i 2004.

Skal støtte og anbefale
Kvinner er underrepresentert i vitenskapelige stillinger på en rekke fagområder, og ubalansen øker jo høyere opp i stillingssystemet man kommer. Dette er også situasjonen i en rekke andre land. Komiteen skal støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren og dermed til økt likestilling. Komiteen opprettes foreløpig for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket.

Bakgrunnen for opprettelsen av komiteen ligger i utredningen Kvinner i forskning - fra kvotering til integrering som Norges forskningsråd gjorde etter oppdrag fra departementet. Utredningen drøfter ulike tiltak for likestilling, og effekter av slike tiltak. Ett av forslagene var å opprette en egen komité for integreringstiltak underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet. Forslaget har fått bred støtte fra universitets- og høgskolesektoren.

Komiteen får følgende sammensetning:

  • Professor Kari Melby, NTNU (leder)
  • Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
  • Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
  • Daglig leder Nina Kristinansen, KILDEN
  • Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
  • Seniorrådgiver Tone Eng, Utdannings- og forskningsdepartementet (observatør)

  •