MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kurses i jobbintervju (26.1.04, 14:09)

Studenter må ruste seg til et stramt arbeidsmarked. Hos Studentservice på Gløshaugen lærer de knepene i et jobbintervju – og får hjelp til å se hvem de ”er”.

- Og hvorfor mener du selv du er egnet for denne jobben? Ingvild Risvik, leder for en IKT-bedrift, spør, mens arbeidssøker Marte Forthun svarer etter beste evne.

NESTEN SKUMMELT: "Jobbsøker" Marte Forthun (t.v.) må legge fram sine beste sider for "bedriftsleder" Ingvild Risvik. Til sommeren venter et svingende arbeidsmarked på dem begge.
Nå blir det ingen jobb på Marte akkurat i dag. Det er ikke så farlig heller. Faktisk har hun rikelig nok med å være femteårsstudent i telematikk. Det har Ingvild også. Dette er bare rollespill. En forberedelse til arbeidsmarkedet.

Trening i jobbintervjuteknikk skal nemlig hjelpe ferske jobbsøkere til å markedsføre seg selv. Kursene er et tilbud til dem som allerede har gått et jobbsøkerkurs. De ble satt i gang høstsemesteret 2003, men i dette semesteret trappes det opp med ukentlige kurs.

Bevisstgjøre fagkompetanse
- Mange studenter kjenner ikke sin egen fagkompetanse. Derfor legger vi vekt på å bevisstgjøre studentene på hva de er gode til. Med dagens jobbsituasjon er det viktig å markedsføre seg selv, sier Jan Erik Tangen, karriererådgiver ved Studentservice og primus motor for jobbsøkerkursene ved Lukassenteret. Sammen med økonom Helge Grefstad holder han kurs i intervjuteknikk hver onsdag og jobbsøkerkurs hver tirsdag.

- Trening i intervjuteknikk er en viktig grunnmur å ha med seg videre. Gjennom å etablere en større trygghet blir det lettere å være på offensiven i en intervjusituasjon, mener Tangen, som oppfordrer studentene til å komme i gang med intervjutrening tidlig i studieløpet.

Etter hvert blir også representanter fra næringslivet hentet inn for å gi studentene et innblikk i hva arbeidsgivere ser etter i en intervjusammenheng.

FAKTA

JTI i karriereveiledning:

 • Klargjøre målsetting og planlegging
 • Utvikle og implementere en ”job hunting”-strategi
 • Evaluere valgmuligheter for å få jobb og person til å passe best mulig sammen
 • Identifisere egne sterke sider, svakheter, og interesser

 • Jungiansk typeteori
  Studentservice tilbyr også studentene å ta Jungs Type Index (JTI). Jungs typeteori skal ”vise retningen” i ens personlighet. Tilbudet på Studentservice er forbeholdt dem som allerede har gjennomført de foregående kursene. Anbefalt aldersgrense er 23 år.

  - Det er en fordel med en viss faglig modenhet for å gjennomføre JTI, forklarer Tangen. Han poengterer samtidig at testen bare er ment som et verktøy i karriererådgivningen, ikke noe som skal følges slavisk.

  DRILLER STUDENTER: Karriererådgiver Jan Erik Tangen driver kurs i intervjuteknikk.
  - Det er viktig at en ikke ”overfortolker” resultatene, fordi typeteoriene har sine klare begrensninger. Men JTI kan bidra til at den enkelte blir klar over sine interesser og preferanser, i tillegg til sine sterke og svake sider. Dette kan styrke selvtilliten under en jobbsøking, sier Tangen, som er sertifisert til å gjennomføre testen.

  Nyttig trening
  På kurset skapes en fiktiv intervjusituasjon der den enkelte får prøvd seg både som intervjuer og intervjuobjekt. Studentene stiller med stillingsannonser på en reell eller fiktiv jobb, ferdigskrevet søkerbrev og CV. På kurset blir papirene utvekslet, og kursdeltakerne får en spørsmålsmal som de følger under intervjurunden. Slik kan studentene forberedes mentalt på en intervjusituasjon som for mange er assosiert med jernteppe og klamme hender.

  Marte Forthun og Ingvild Risvik gir intervjuteknikk-kurset en god attest:

  - Rollespillet opplevdes som reelt nok. På kurset fikk vi konkret tilbakemelding på både kroppsspråk og språklig framføring, sier Marte.

  - Det var nyttig å bli bevisst hvordan man skal svare på et intervju, i relativt ufarlige omgivelser. Trening gir en trygghetsfølelse slik at man lettere kan konsentrere seg om å gi et godt inntrykk, mener Ingvild.

  Tekst og foto: Camilla Gerhardsen