MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Støtter mindretallet - nei til tredje vei (28.1.04, 00:49)

NTNU støtter mindretallet i Ryssdalutvalget - i hovedsak. Et forslag fra rektor og universitetsdirektør om å vurdere en "tredje vei" ble forkastet etter sterke interne reaksjoner.

RØROS: Tirsdag drøftet NTNUs styre hva universitetet skal mene om forslagene fra Ryssdalutvalget. Styrets endelige uttalelse skal gjennomgå en siste finpuss før den trolig blir offentliggjort torsdag ettermiddag. I utkastet som styret vedtok enstemmig heter det blant annet at:

Støtter mindretallet, med noen forbehold
"NTNU mener imidlertid at mindretallets forslag med institusjonene som offentlige forvaltningsorganer med utvidete fullmakter er bedre egnet til å realisere en nasjonal utdanningspolitikk til fordel for samfunnet som helhet, enn flertallets mer kunde- og avtalerelaterte virkemidler."

Men noen forbehold er lagt inn. Styret mener at mindretallets løsning gjør det for vanskelig å ta beslutninger internt på universitetet. Derfor ber de departementet om mer spillerom innenfor dagens styringsform.

I praksis betyr dette at styret tar opp igjen sitt gamle forslag, som departementet avslo i fjor, om å innføre enhetlig ledelse på alle nivåer ved NTNU. Dette vil blant annet bety at rektor går ut av styret og blir tilsatt på åremål som en slags adm.dir. Tilsvarende vil dagens doble ledelse av fakultetene bli erstattet av en toppleder for hvert fakultet. Et nytt styre bør bestå av representanter fra de samme grupper av ansatte som i dag, samt eksterne representanter som oppnevnes av departementet, heter det i høringsuttalelsen.

Full stopp for den tredje vei
I den fem sider lange uttalelsen begrunnes støtten til mindretallet blant annet med at dagens organisering av universitetene er god nok, og at det ikke er nødvendig å endre tilknytningsform. Uttalelsen bygger i hovedtrekk på et forslag som ble lagt fram i styret av Bjarne Foss, Jon Øyvind Eriksen (ekstern vararepresentant), samt studentene Bjørn O.Utgård og Ragnhild Birgitte Slettebø.

Det opprinnelige saksfremlegget fra universitetsdirektør Per Ivar Maudal, som ble støttet av rektor Eivind Hiis Hauge, la styret bort. I dette forslaget luftet direktør og rektor tanken om en såkalt tredje løsning. Den innebar å åpne muligheten for å gjøre om NTNU til et statlig særlovsselskap, slik at universitetet kan overta eiendomsretten til sine egne bygninger og andre verdier, samt ta opp lån.

Dette utspillet fikk hard medfart under det årvisse lederseminaret på Røros mandag og tirsdag, som ble avholdt i forkant av styremøtet. Seminaret samlet 110 ledere fra alle fakulteter og institutter. Enhetene som disse lederne representerer har i den interne høringsrunden på universitetet nærmest unisont stilt seg bak mindretallet i Ryssdalutvalget. Eneste unntak har vært Det medisinske fakultet, som mener at foretaksmodellen kan være et godt alternativ til dagens organisering.

Ingen halmstrå til Kristin Clemet
Reaksjonene i debatten på Røros gjaldt både innholdet i, og tidspunktet for toppledelsens lansering av den tredje vei. Mange av talerne mente at det var uholdbart å lansere et slikt forslag klokka "fem på tolv". (NTNU har frist på seg til 30.januar med å sende inn sin høringsuttalelse).

FAKTA

"Forskerforbundet frykter denne saksbehandlingen er et eksempel på universitetsledelsens kommende ledelsesstil: Mangel på respekt for de ansatte strategiske forståelse, et ønske om å avdemokratisere NTNU og en målsetting om å avvikle all avtalefestet medbestemmelse".

Kraftig kost i brev til NTNUs styre fra Forskerforbundet den 23.januar.

- Det er utidig å legge fram et slikt forslag etter at den interne høringsrunden er over, sa Forskerforbundets leder Svein Kristiansen. Han mente at den tredje vei ville få NTNU nok en gang til å fremstå som flinkeste gutt i klassen, og gi departementet det halmstrået det leter etter når alle andre universiteter og høgskoler vender ryggen til flertallet i Ryssdalutvalget.

- Relasjonen mellom rektoratet og resten av organisasjonen er viktig, og bør ikke utfordres i tide eller utide, påpekte HF-dekanus Petter Aaslestad.

- Det er ikke lurt å svare C, når vi bli bedt om å velge mellom A og B. Den tredje vei er dårlig definert og kan tolkes i mange retninger av departementet. Dessuten skjønner jeg at folk internt på NTNU blir sure fordi dette alternativet ikke ble sendt ut på høring, sa Rigmor Austgulen, som selv satt i Ryssdalutvalget.

Bovim enslig svale
Noe overraskende var heller ikke den eksterne styrerepresentanten Christian Thommessen tilhenger av flertallsforslaget fra Ryssdalutvalget. Han karakteriserte deres fremlegg som en "ideologisk pamflett", som ikke vil bringe universitetssektoren videre. Men samtidig mente han at heller ikke mindretallet helt "hadde truffet planken".

Dekanus Gunnar Bovim ved Det medisinske fakultet var bortimot den eneste i diskusjonen som satte døra på gløtt for den tredje vei: - Vi får til mye bra på NTNU, men det skjer ofte på tross av regelverket som omgir oss. Derfor trenger vi en fordomsfri debatt om rammebetingelsene våre. Vi må passe oss så ikke omverden oppfatter oss som så sære at det ikke går an å snakke med oss, sa Bovim.

Instituttleder Asbjørn Rolstadås fra Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk etterlyste en klarere og tydeligere uttalelse fra NTNU. - I forslaget fra rektor og direktør står det at NTNU støtter mindretallet, men mellom linjene leser vi støtte til flertallet. Her trengs det en grundig omarbeiding, sa Rolstadås. Og fikk støtte fra flere i det synet.

På tampen av plenumsdiskusjonen tok rektor og universitetsdirektør selvkritikk og beklaget at de ikke hadde lagt fram sin tredje vei tidligere, slik at organisasjonen hadde fått sjanse til å diskutere forslaget på forhånd.

FAKTA

- Stryk det!
og
- Kom til saken da!

Klare meldinger fra styremedlem Karl Glad etter tre timer med uhyre intrikat og detaljert finpussing av styrets Ryssdal-uttalelse.

Styret fulgte grasrota
Under det påfølgende styremøtet kom det tydelig fram at styret - inklusive rektor og universitetsdirektør - hadde lyttet til innspillene fra leder-grasrota. Hele møtet artet seg som en lang øvelse i tekstredigering på storskjerm.

Det opprinnelige saksframlegget gikk i bøtta, men noen punkter overlevde og ble tatt inn i den nye uttalelsen. Med knappest mulig margin (avstemning som ble avgjort med seks mot fem stemmer) forsvant en av rektors kjernepunkter fra uttalelsen. Det gjaldt et forslag om at kvoten av eksterne medlemmer i styret bør inneholde en intern person som oppnevnes av departementet. Hensikten med forslaget var å sikre at et nytt styre skal få internt flertall.

Og rundt omkring møtelyden satt fagforeningsfolk og studentrepresentanter med stadig bredere smil. I en pressemelding som ble sendt ut tirsdag kveld slår Studenttinget fast at de er svært fornøyde med høringsuttalelsen. "Studentenes ønsker er ivaretatt på alle måter, gjennom gratisprinsippet, studentrepresentasjon og samskipnadstilknytning", sktriver Studenttingets leder Maria Serafia Fjellstad.

De interne uttalelsene fra høringsrunden ved NTNU vil bli lagt ved styrets vedtak, når saken oversendes til departementet.

Ryssdalmedlem og profilert mindretallsforkjemper Rigmor Austgulen deltok i diskusjonen i styret, men fratrådte etter eget ønske under selve avstemningen. Varamedlem Kari Hag overtok da hennes plass.

Uttalelsen legges ut
Universitetsavisa vil legge ut styrets endelige høringsuttalelse så snart den blir offentliggjort.

Av Jan Erik Kaarø

Her finner du hovedforslagene fra de to fraksjonene i Ryssdalutvalget.