MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Fagforeningsledere: Fornøyd med Ryssdaluttalelsen, men kampen ikke over (30.1.04, 10:37)

Som arbeidstakerorganisasjoner ved NTNU vil vi si oss godt fornøyd med NTNU-styrets vedtak i saken vedrørende Ryssdalsutvalgets innstilling.

Styret gikk som kjent inn for å levere et høringssvar til støtte for mindretallsinnstillingen. Som Hovedtillitsvalgte kunne vi nå ha lent oss tilbake og sagt at kampen var vunnet. Men slik er ikke virkeligheten. Så langt er det kun fornuften lokalt som har seiret og det skjedde i styrerommet på Røros tirsdag 27. januar.

På et debattmøte blant ledere på alle nivå på NTNU, i forkant av styremøtet, sluttet en tilnærmet samstemt ledelse opp om mindretallets innstilling. Vi er overbeviste om at dette må ha hatt innvirkning på styrets vedtak i saken. Så langt har Universitetet i Oslo og NTNU fattet tilnærmet samme vedtak i denne saken. Universitetene i Bergen og Tromsø har varslet at de også er på linje med Ryssdalsutvalgets mindretallsforslag.

Vi kunne nå ha lagt denne saken bak oss og satset på at en unison sektor vil danne grunnlaget for UFD sitt veivalg i denne saken vedrørende universitets- og høyskolesektorens tilknytningsform til staten. Vi tror ikke det er slik det fungerer. Det er nok nå den vanskelige delen av jobben begynner, det er nå det må utøves kreativ lobbyisme overfor våre folkevalgte. Med dette for øyet fikk vi avtalt tid med "Sør-Trøndelagsbenken" i Stortinget onsdag 28. januar. Vi var litt uheldig med valg av tid og havnet midt i stortingets spørretime. Vi fikk allikevel møte ca. halvparten av politikerne fra hjemfylket. Tillitsvalgtdelegasjonen besto av tillitsvalgte fra Forskerforbundet, 2fo og NTL ved NTNU, samt en tillitsvalgt fra NTL ved HIST.

Opphavspersonen til dagens universitets- og høyskolelov, Trond Giske var med på første del av møtet før han styrtet av sted til spørretimen for å spørre utdanningsministeren om et eller annet. Vi fikk allikevel lagt fram saken vår på en god måte for et bredt spekter av partier samtidig som vi overleverte et notat som sammenfattet vårt omforente syn på Ryssdalsutvalgets innstilling. (PDF-format).

I etterkant av møtet med "S-T benken" fikk vi et møte med leder i utdanningskomiteen, Rolf Reikvam (SV). Dette møtet var av mer uformell karakter og var meget nyttig i forhold til å forstå hvordan det politiske systemet fungerer i slike saker.

Alt i alt så er vi som hovedtillitsvalgte fornøyd med turen til "Løvebakken", så får vi vente å se om det gir seg utslag i den politiske behandlingen av innstillingen. Hvis noen tror at dette var siste sprell fra arbeidstakerorganisasjonene vedrørende universitetenes tilknytningsform, så tar de feil. Vi skal følge saken fram til stortinget har fattet vedtak, følge saken med argusøyne og gjøre det vi kan for at universitetene også i framtiden skal få utøve sin samfunnsoppgave med gode rammebetingelser under statlig tilsyn og styring.

Til slutt vil vi gjerne påpeke at de siste dagers overskrifter vedrørende helsesektorens økonomiske problemer som statlige foretak, ikke akkurat viser at "gresset er grønnere på den andre siden".

Jomar Finseth
hovedtillitsvalgt 2fo NTNU
Sturla Søpstad
hovedtillitsvalgt NTL Forening 92
Kristin Dæhli
hovedtillitsvalgt Forskerforbundet NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv