MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VIRKSOMHETSKOMITEEN II:
Foreslår å flytte Ex.phil til fjerde semester (30.1.04, 14:33)

Innstillingen som ble avgitt i juli i fjor er fortsatt ikke realitetsbehandlet ved fakultetene. Nå begynner det å haste med å få avklart ny struktur på sivilingeniørstudiene.

NTNUs styre har vedtatt at alle studieprogram skal ha Ex.phil i første semester av studiet. Virksomhetskomiteen II (VKII) som avga sin innstilling i fjor sommer, foreslår at faget i sivilingeniørutdanningen legges til fjerde semester, som det første i en serie på fire ikke-tekniske emnefag.

FAKTA

VIRKSOMHETSKOMITEEN II FORESLÅR

 • Sivilingeniørstudiet skal inneholde fire ikke-teknologiske emner, IKKETEK 1, 2, 3 og 4.
 • IKKETEK 1 i 4. semester er Ex.phil
 • IKKETEK 2 i 5. semester er obligatorisk for alle teknologistudenter og har fire komponenter: Organisasjon og ledelse (30%), Bedriftsøkonomi (30%), Juridiskje tema (30%) og Forretningsutvikling og nyskaping (10%).
 • IKKETEK 3 i 7. semester velges fra en meny av ikke-teknologiske emner tilpasset fagprofilen.
 • IKKETEK 4 i 9. semester velges fritt blant ikke-teknologiske emner i NTNUs fagtilbud.
 • Dessuten anbefaler VKII at etter- og videreutdanningstilbudet for sivilingeniører utbygges innen ikke-teknologiske emner.

 • Bedre motivert senere i studiet
  Begrunnelsen er at studentene da vil ha fått såpass innsikt i eget fagområde at de er bedre motivert for å studere ikke-teknologiske emner.

  Videre forslår VKII at faget IKKETEK 1 (Ex.phil) knyttes nærmere til IKKETEK 2-emnet (Teknologiledelse) som kommer i femte semester, for å tydeliggjøre Ex.phil som en integrert del av studiet. Ved at Ex.phil for sivilingeniørstudentene kommer i vårsemesteret, kan også belastningen på lærerkreftene i faget fordeles bedre over studieåret.

  Styrevedtak setter stopp
  Innstillingen fra VK II har ligget død i trekvart år. Forslaget krever nemlig en endring av styrets vedtak om at Ex.phil skal undervises i første semester for alle studenter ved NTNU.

  Berører alle studier
  - Innstillingen fra VK II er et tungt innspill til en helhetstenking for undervisningsopplegget ved NTNU. For eksempel ønsker musikerne også å vurdere plasseringen av Ex.phil i studiet. Saken gjelder derfor ikke siv.ing-studiet alene, og vil bli behandlet av Utdanningsstrategiutvalget, opplyser rektor Eivind Hiis Hauge.

  Opp av dvalen?
  Fakultetene har allerede fått innstillingen fra VK II til orientering, og neste trinn i saksgangen vil bli at Studiedirektøren ber fakultetene om å avgi en høringsuttalelse. Innspillene fra fakultetene vil bli behandlet i det nylig opprettede Utdanningsstrategiutvalget, som ledes av prorektor Julie Feilberg. Deretter skal saken legges fram for behandling i NTNUs styre.

  Men hvis planen om å iverksette foreslåtte endringer i siv.ing-studiet fra høsten 2005 skal holde, haster det med å få fart i saksbehandlingen.

  Av Arne Asphjell