MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Fagforeningslederne rotter seg sammen (1.3.04, 08:26)

De største fagforeningene ved NTNU har samlet sine kontorer i PFI-bygningen - til nytte og inspirasjon for alle parter.

FORNØYDE FAGFORENINGSLEDERE i samboerskap i første etasje i PFI-bygningen – fra venstre: Heidi Egseth, hovedverneombud, Jomar Finseth, 2fo, Sturla Søpstad, NTL, Kristin Dæhli og Svein Olav Antonsen, begge Forskerforbundet.
Fagforeningslivet ved NTNU er blitt mer profesjonalisert. I øyeblikket er det til sammen seks årsverk NTNU har ”frikjøpt” for at fagforeningsledere kan jobbe på heltid med sine oppgaver. Den siste stillingen kom til fra årsskiftet, og i midten av februar flyttet de heltidsansatte, tillitsvalgte fagforeningslederne inn i første etasje av PFI-bygningen på Gløshaugen.

Ti personer
Med tillitsvalgte, ledere og kontorpersonale er det til sammen ti personer som arbeider i dette kontorfellesskapet. Følgende foreninger er representert:

 • Norsk Tjenestemannslag ved leder/hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad har ca 800 medlemmer.
 • Forskerforbundet ved hovedtillitsvalgt Kristin Dæhli har 815 medlemmer.
 • Flerfaglig fellesorganisasjon (2FO) ved hovedtillitsvalgt Jomar Finseth har 350 medlemmer.
 • Hovedverneombud ved NTNU, Heidi Egseth, representerer alle ansatte ved NTNU (ca 4.000).

  KRISTIN DÆHLI i Forskerforbundet har vært aktiv i fagforeningsarbeid siden midten av 90-tallet, og er nå heltids engasjert på sjette året.
  De tre nevnte foreningene representerer de fagforeningene som har forhandlingsrett ved NTNU. Utdanningsforbundet har også forhandlingsrett, men de har få medlemmer ved NTNU.

  Tekna, Utdanningsforbundet og NITO disponerer også kontorplass i fellesskapet, men har ikke fast kontortid. Tekna (tidligere NIF) har eget kontor i Gamle Kjemi på Gløshaugen, og kontoret har hele Sør-Trøndelag som sitt virkeområde, ikke bare NTNU.

  Fant tonen i 1998
  Til en viss grad konkurrerer fagforeningene om medlemmer, men ved vårt besøk får vi inntrykk av at dette er et gemyttlig konkurranseforhold. Samarbeidet er mer framherskende.

  - Det skjedde noe under de lokale forhandlingene i 1998, forteller Kristin Dæhli. – Dette året skar alt seg, og det ble liten bevegelse i forhandlingene. Vi jobbet hver for oss, men på en mirakuløs måte kom vi sammen og ble enige om hvilke krav vi ville prioritere. Vi ble så styrket av dette samarbeidet at det har vi klart å fortsette. Det var egentlig manglende forhandlingsvilje hos arbeidsgiveren som sveiset oss sammen, påpeker Dæhli.

  STURLA SØPSTAD har vært mer eller mindre aktiv i fagforeningsarbeid helt siden han begynte som tekniker ved verkstedet på elkraftteknikk i 1980. Han har vært hovedtillitsvalgt på heltid siden 1995.
  Fra 2001 har Tjenestemannslaget, Forskerforbundet og 2fo hatt kontorfellesskap ved Verkstedteknisk, og i de nye lokalene er dette fellesskapet utvidet ytterligere.

  Nytte av hverandre
  - Vi har utrolig stor nytte av å kunne ha en uformell kontakt med hverandre på daglig basis, presiserer hovedverneombud Heidi Egseth, som tidligere satt alene. – Det er flytende overganger mellom våre arbeidsområder, og vi kan i stor grad spille på hverandre.

  Men alle rundt bordet er nøye med å presisere at de aldri snakker med hverandre om enkeltpersoner. Medlemmene kan være trygge på sine tillitsvalgtes integritet på dette feltet.

  JOMAR FINSETH var tekniker på Geoteknisk institutt før han begynte som heltids fagforeningsleder for snart et år siden.
  Alle fagforeningsledere velges av sine medlemmer for en periode på to år, men gjør de en rimelig bra jobb, kan de regne med gjenvalg. De som i dag sitter i disse posisjonene, har gjort det noen år og er blitt meget drevne i ”gamet”.

  - Hva er det som har fått dere til å satse på dette feltet?

  - Motivasjonen er nok sammensatt, sier Søpstad. - Etter hvert som vi har fått innsikt i problematikken, gått kurs og fått opplæring, så har interessen økt. Vi har gått gradene opp til lederrollen, og sett hvor viktig dette feltet er.

  - Jeg tror nok også at det har med legning og sosialt engasjement å gjøre. Det ligger i genene våre, mener Dæhli.

  - Men det kan vel også til tider være en tung oppgave?

  HEIDE EGSETH representerer som hovedverneombud alle de 4.000 ansatte ved NTNU. Hun sitter på toppen av en pyramide med 11 hovedverneombud og 100 verneombud, og har hatt vervet som fulltidsjobb i vel ett år.
  - Ja, vi blir på mange måter søppelbøtter for de vanskelige sakene. Saker der folk plages i den daglige arbeidssituasjonen kan ha en ”psykologisk faktor” som gjør oppgaven krevende. I slike saker er det viktig å skille sak og person. Det er ikke alltid like lett for alle parter, vi har opplevd at folk har sluttet å hilse, forteller Dæhli. – Det er viktig å være klar over at vi ikke har personlig ”eierforhold” til en sak, den tillitsvalgte er bare budbringeren, understreker hun.

  - Noen kan kanskje oppfatte oss som betalte kverulanter, men vi ser på oss selv som en viktig del av universitetsdemokratiet - de ansattes talerør mot ledelsen, påpeker Søpstad. - Vi har etter hvert opparbeidet en kompetanse som er nyttig når floker skal løses.

  - Er det noe dere kunne ønske var annerledes på arbeidsgiversiden?

  - Vi savner en personalavdeling, en omforent personalpolitikk. Slik det er i dag, varierer personalpolitikken innenfor de ulike delene av universitetet.

  FAKTA

 • Norsk Tjenestemannslag har ca 800 medlemmer, er tilsluttet LO, og har medlemmer i alle stillingskategorier. Hovedtyngden er på teknisk/administrative stillinger. NTL kan også representere mindre LO-forbund i forhandlinger.
 • Forskerforbundet er en del av Akademikerne og har 815 medlemmer som fordeler seg med 70% i vitenskapelige stillinger, 25% i teknisk/administrative stillinger og 5% i bibliotekfaglige stillinger. I forhandlinger representerer Forskerforbundet også andre mindre foreninger som er medlem av Akademikerne.
 • Flerfaglig fellesorganisasjon (2fo) er en del av YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, partipolitisk uavhengig) og har 350 medlemmer. De fleste kommer fra teknisk/administrative stillinger.

 • Organisasjonsavdelingen er ingen personalavdeling, og for mye av personalpolitikken er delegert til de enkelte enheter. Vi savner et ”innenriksministerium”, sier fagforeningslederne.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  Forskerforbundet på nett.
  NTL på nett.
  2fo på nett.
 •