MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- NTNU har ingen personalpolitikk (5.3.04, 11:12)

Det sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristin Dæhli, som etter en periode med mye omorganisering vil ha fokus på de ansatte som ressurs.

KRITISK: - Trygghet og forutsigbarhet i arbeidssituasjonen er viktig, mener Kristin Dæhli i Forskerforbundet, som erfarer at altfor mange NTNU-ansatte sliter med motivasjonen.
- Organisasjonsavdelingen er ingen personalavdeling, sa Dæhli i intervjuet Universitetsavisa hadde med fagforeningslederne som har ”rottet seg sammen” i PFI-bygningen.

Hun mener det er uheldig at personalpolitiske spørsmål i sin helhet er delegert ut til de enkelte, mindre enheter, og at det ikke er en sentral personalavdeling som ivaretar en overordnet personalpolitikk.

Nok omorganisering
- Organisasjonsavdelingen har konsentrert seg om hvordan organisasjonen skal endres og omorganiseres, men hatt liten fokus på å motivere de ansatte til å fungere godt i den nye organisasjonen, hevder Dæhli.

- Nå må vi ha ”orgutet” oss ferdig, synes Dæhli, som nå vil ha en pause på minst fem år før en eventuell ny runde med omorganisering. Hun er rask til å understreke at de tillitsvalgte ikke er imot endringsprosesser, men mener at tida nå er inne til å fokusere på de ansatte som en ressurs.

Daglige slitasjemeldinger
- NTNUs personalressurs er for dårlig forvaltet i dag, mener Dæhli, som melder om et økende antall henvendelser fra ansatte som opplever arbeidssituasjonen som psykisk eller arbeidsmessig meget belastende. – Vi får slitasjemeldinger hver dag, sier Dæhli, som opplyser at slike meldinger også kommer fra ledersjiktet:

- Mange ledere er frustrert fordi de er overlatt til seg selv i personalpolitiske spørsmål, de har ingen direktiver og ingen steder å søke hjelp.

Personlige konsekvenser av styrevedtak
Dæhli trekker fram et generelt eksempel for å belyse problemet: - Hvis styret vedtar å legge ned et fagområde, blir gjerne noen overflødige. For å finne alternativ plassering for disse, ville det være gunstig å se på organisasjonen som helhet. Slik det er i dag, overlates det til de enkelte, lokale miljø å komme med en løsning. Styrets vedtak får konsekvenser for enkeltpersoner, men styret har intet ansvar for oppfølgingen.

- Hvis styret skal ha reelt handlingsrom, må det lages systemer for å håndtere slike problemstillinger på en god måte, mener Dæhli.

Egen sjef for personaladminstrasjon
- Hvis du fikk være universitetsdirektør, hva ville du gjøre?

- Jeg vil ikke nedlegge Organisasjonsavdelingen, men den må bli mer potent på personalforvaltning. Vi bør vurdere å gjenopprette personaladministrasjon som et eget område innenfor avdelingen – vi må få en synlig satsing på personalomsorgen ved NTNU, sier Dæhli og påpeker at en slik satsing må ha en forankring i styret og den sentrale ledelsen.

Utfordring til ny direktør
- Arbeidslivet blir mer utrygt, og det vil også ramme oss. Medarbeiderne må føle seg trygge og motiverte, derfor må vi få til gode prosesser så eventuell omstilling ikke blir truende. Forutsigbarhet er viktig, understreker hun.

- Dette blir en utfordring til den nye direktøren, og vi fra tillitsmannsapparatet bistår gjerne, lover Kristin Dæhli.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Har du synspunkter på NTNUs personalpolitikk?