MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kniver med svenskene om gullet i Bindal (9.3.04, 15:32)

Det svenske selskapet Gexco vil kjøpe rettighetene til gullforekomstene i Bindal. Men svenskene må regne med konkurranse fra ivrige NTNU-ansatte med gullfeber.

GULLVASKER: Ole Martin i gang med gullvaskinga i Bogaelva i Bindalen. Tålmodighet er en viktig egenskap for en gullgraver.
Sist høst var en gruppe lokale dataguruer fra NTNU på gulljakt til Bindalen. Ole Martin Hansen ved Institutt for energi og prosessteknikk har vært på flere gullekspedisjoner, og denne gang fikk han lokket med seg to av sine datakolleger, Anders Christensen, IDI, og Olav Kristian Vidvei, Fysikalsk elektronikk.

Gullfeber
Ifølge Ole Martin returnerte i alle fall Anders fra ekspedisjonen med gullfeber. Det hadde nok sammenheng med at han var den tålmodigste gullvaskeren og den som faktisk også fant gull!

FAKTA

GULLJAKT I BINDAL
I Tosenfjorden i Bindal er det forekomster av kleberstein, arsen, kobber og gull. I 1930-årene foregikk det prøvedrift over flere år i regi av amerikanske Falconbridge, senere svenske Boliden. Det ble ble fastslått at malmen inneholdt vel 50 gram gull per tonn. I 1960 foretok Norges Geologiske Undersøkelse en rekke målinger, og i dag er det lokale selskapet Bindal Gruver As i gang med prøveboringer.

- ”Nuggetene” vi fant, var så små at vi måtte ha mikroskop for å se dem, opplyser Anders. Verdien anslår han til omtrent en krone. Ikke særlig regningssvarende, siden de har investert et firesifret antall kroner i turen.

Ny gulljakt til våren
Men bare det å ha fått teften av gull er nok for en gullgraver. Nå planlegger de ny gullutflukt i mai, og forberedelsene til en mer avansert gullfangst er i gang.

Bindal Gruver As, som undersøker forekomsten med tanke på gruvedrift, borer i fjellet etter gullet. NTNUs ”gullgutter” har mer tro på sandbankene i deltaet der elva renner ut i fjorden. Anders tegner og forklarer hvordan gullet, med en egenvekt på nærmere 20 kilo per liter, med tida vil avleires i bunnen av sandmassene.

VASKERENNEEKSPERIMENT: Modellforsøk med vaskerenne for gull på Anders Christensens kontor. Strømningstekniske spørsmål knyttet til renna var tema for midt-term eksamen i faget ”Strømning og transportprosesser” på tirsdag. Gullgravere har visse fordeler av å jobbe på et universitet.
Prøveprosjekt på kontoret
For å finne en effektiv metode for utvasking av gull fra elvesand har Anders installert en forsøksrenne på kontoret sitt på Gløshaugen. For å teste rennas vaskeevne har gullgraverne kjøpt inn finsand fra en dyrebutikk og blyfragmenter fra en sportsbutikk.

– Helt topp, melder Anders. - Nesten alt blyet ble skilt ut fra sanden.

Optimismen er stor, og selv om det ikke er mulig å sikre seg mutingsrettigheter for gull som ligger i sand, har gruppen store forhåpninger til gullfunn i elvedeltaet til våren.

Gull fra havet
Gulljegere med tilgang til vitenskapelige journaler er ikke som andre gulljegere. I tidsskriftet New Scientist 14. februar i år står det om australske forskere som har funnet ut det er små mikrober som samler opp gullmolekyler og lager gullklumper av dem.

GULLJEGERE: Anders Christensen og Ole Martin Hansen planlegger ny gulljakt til Bindal i mai. Ole Martin har til og med laget et lite hefte for gulljegere, ”Vegen til lykken”, med undertittelen ”Hvordan få et liv i sus og dus”.
Dette har satt karene på en spennende idé: I verdenshavene flyter masse gull omkring. Hele den norske handelsflåten skal males med gullmikrobemaling, og så skal skipene med passende mellomrom skrapes rene for gull. Store visjoner – kanskje er vår nasjon på vei fra oljealderen til gullalderen!

Av Arne Asphjell

Vil du på gulljakt? Sjekk Bergvesenets nettsider først.
 Se bildeserie