MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Eivind Hiis Hauge: Ytringsfrihet og e-signaturer (16.3.04, 09:36)

På bakgrunn av Trond Andresens innlegg i Universitetsavisa kan en oppklaring være på sin plass: Holdningene som NTNUs ledelse har lagt til grunn for håndteringen av "Hussein-saken", kan oppsummeres slik:

 • NTNU tar, som institusjon, ikke standpunkt til politiske spørsmål av generell karakter, bare spørsmål som er klart universitetspolitiske.

 • Den personlige ytringsfriheten til NTNUs ansatte er, med noen åpenbare innstramninger relatert til personvern og lignende, bare underlagt de begrensninger som følger av norsk lov.

 • NTNU oppfordrer sine ansatte til å bruke ytringsfriheten til å delta i den offentlige debatt, som fagfolk når faglige innsikter kan gi viktige bidrag, men også som engasjerte borgere.

 • Dette innebærer at NTNU vil støtte ansattes rett til offentlig å ytre seg, enten ytringene anses som politisk korrekte eller de er slik at det store flertall tar avstand fra dem. Ytringens konkrete innhold er det den enkelte som selv må forsvare.

 • E-post kan brukes som et medium for politiske ytringer, men når distribusjonen av politiske ytringer automatiseres, har en beveget seg i uønsket retning. Ethvert skritt i denne retningen frarådes. En eventuell formulering av et detaljert regelverk som skulle dekke alle muligheter her, ville invitere til detaljdiskusjoner om presis hvor grensene burde gå. Det er vanskelig å se verdien av flisespikking på dette punkt. NTNU ønsker ikke å gå inn i en slik prosess dersom ikke omstendighetene tvinger oss til det.

 • På tilsvarende vis er den automatiske signatur i en e-post i en gråsone i forhold til offisielle brevhoder. Dette innbyr igjen til lange diskusjoner, som NTNU ikke ønsker å gå inn i, dersom det kan unngås.

  Hussein-saken er fra NTNUs ledelse håndtert ut fra disse holdningene. Saken dreier seg overhode ikke om ansattes politiske ytringsfrihet, den forsvarer vi, også i forhold til de upopulære ytringene. Saken gjelder håndtering av gråsonespørsmål i forhold til automatisering og elektroniske brevhoder. Vi har gitt Hussein et godt råd, men følger han ikke rådet, vil denne isolerte saken ikke bli fulgt opp fra vår side.

  Trond Andresen har selvsagt rett til å mene at alt dette er vrøvl og prinsippløshet. Jeg tillater meg å være uenig. Jeg kan i alle fall ikke se at holdningene formulert ovenfor på noe vis er i strid med den passusen i vårt strategidokument som sier at NTNU skal "bevare og utvikle den særegne universitetstradisjon med en demokratisk og frimodig atmosfære".

  Eivind Hiis Hauge
  Rektor

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv