MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil tilsette rektor om ett år (21.3.04, 20:59)

Planen for å innføre enhetlig ledelse begynner å ta form: Før neste års sommerferie skal alle lederstillinger være utlyst og besatt.

Den 1. august 2005 går valgperioden ut for NTNUs sittende styre, rektor og dekaner. Det blir samtidig et farvel til ordningen med valgte ledere.

FAKTA

ENHETLIG LEDELSE:

 • Rektor får det øverste administrative ansvaret for universitetet, i tillegg til det faglige.
 • Tilsvarende gis dekanene både administrativt og faglig ansvar for fakultetenes virksomhet.
 • På instituttnivå er det i dag enhetlig ledelse.

 • Styret vedtok allerede for ett år siden at det ønsket å innføre enhetlig ledelse, med ledere som var tilsatt, ikke valgt. Da var det snakk om en forsøksordning som krevde godkjenning fra departementet. Men nå vil trolig en endring av universitets- og høgskoleloven gi NTNU anledning til selv å bestemme. Dermed blir det snakk om en permanent ordning.

  Organisasjonsavdelingen har utformet en arbeids- og tidsplan for å få den nye strukturen på beina i god tid før valgperioden går ut. Den starter med drøftinger nå i mars, og ender med tilsettinger våren 2005.

  Hva med pro'ene?
  Problemstillinger som er nevnt i planen, er:

 • Alternative framgangsmåter for tilsetting i åremålsstillinger.
 • Bør det finnes prorektor- og prodekanstillinger?
 • Bør stillingene som universitetsdirektør og fakultetsdirektør beholdes i noenlunde samme form som nå (men uten det øverste ansvaret)?
 • Se nærmere på organiseringen av styrer, råd og utvalg.

  Planen legger opp til relativt store drøftingsprosesser. Den foreslår at det blir oppnevnt to utvalg med bred representativ sammensetning. De skal gi innspill til mulige organisasjonsmodeller for henholdsvis styrer, råd og utvalg – og for administrativ organisering.

  Fra måned til måned
  Den foreløpige tidsplanen ser slik ut:

  Mars 2004: Prosjektbeskrivelse, drøftinger i dekanmøte, styret og med fagforeningene.
  Juli/august 2004: Utredninger av modeller for organisering legges fram.
  November 2004: Styret gjør vedtak om styrer, utvalg og råd.
  Desember 2004: Styret gjør vedtak om organisering av ledelsesstruktur.
  Januar 2005: Rektorstilling lyses ut.
  Februar 2005: Styret vedtar reglementer og retningslinjer for styrer, råd og utvalg; og om oppgaver og ansvar til dekaner og instituttledere.
  Mars 2005: Styret tilsetter rektor.
  Mars 2005: Dekanstillinger og eventuelle andre lederstillinger lyses ut.
  Mars 2005: Plan for eventuell overtallighet.
  Mai 2005: Tilsetting av dekaner og eventuelle andre lederstillinger.

  Planen skal diskuteres i NTNUs styre 30.mars.

  Av Lisa Olstad

 •