MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studentene krever økt bruk av It’s learning (24.3.04, 10:24)

Siden nyttår har 11.400 ulike personer vært pålogget It’s learning mer enn to ganger. Ca. 4.000 av disse er inne hver dag. 90 prosent av brukerne er studenter.

- Flere bør bruke systemet: Trygve Mongstad, Fysikk og matematikk, synes at systemet er bra, og at lærerne bør lære seg å bruke systemet skikkelig.
- De fleste faglærerne forteller samme historie. Det er studentene som legger press på faglærerne for at de skal bruke It’s learning. Dette forteller Marte Bratseth Johansen. Hun er sentral koordinator for innføringen av It’s learning.

- Når studentene har vent seg til å bruke It’s learning i ett emne, vil de naturlig nok at alle emnene de tar skal bruke samme system. At studentene legger press på faglærerne er en viktig årsak til at bruken av systemet øker, forteller hun.

Brukes av halvparten
For bruken har økt, selv om det fortsatt er et godt stykke igjen til "alle" bruker systemet. Etter nyttår har 11.400 ulike personer vært pålogget It’s learning mer enn to ganger. Rundt 4.000 av disse er inne hver dag. 90 prosent av brukerne er studenter.

Dette er rundt halvparten av NTNUs ansatte og studenter. Marte Bratseth Johansen er svært fornøyd med utviklingen.

It’s learning er dillete: Toril Kvam Fikseaunet, Marin teknikk, er kritisk:

- Det er alt for mye dill i It’s learning. Chat og andre fikse ting som vi ikke har behov for. Det gamle systemet vårt, BSCW, var mye bedre. Her kunne vi utveksle filer i fellesskap. Det var det vi trengte - enkelt og greit. Jeg skjønner godt at ikke flere faglærere tar i bruk systemet. De synes vel det er noe dill de også.
– Dette er mer enn vi hadde håpet på. Ingen andre It’s learning-brukere har like rask økning i bruken som NTNU, forteller hun.

Jobber for mer åpenhet
En av hovedkritikkene mot It’s learning, er at systemet er lukket. Det er bare faglærer og studenter på de ulike emnene som får se innholdet i systemet.

Prorektor Julie Feilberg skrev i november i fjor en kommentar om dette i Universitetsavisa.

Her konkluderer hun med at faglærer bør kunne offentliggjøre den generelle informasjonen om emnet. "Undervisningsrommet" bør imidlertid forbli lukket, mener Feilberg. Det betyr en fortsatt lukking av informasjon om enkeltstudenters aktiviteter i emnet, samt kommunikasjonen mellom faglærer og studenter.

FAKTA

”It’s learning” er NTNUs e-læringssystem på nett. Systemet skal være en kommunikasjonskanal mellom faglærer og studentene innenfor et emne. It’s learning har diskusjonsgrupper, chat og mulighet for kommunikasjon med lyd og bilde. Systemet kan brukes til å legge ut øvingsoppgaver, levere inn og godkjenne svar, samt godkjenne en kandidat for eksamen i emnet.

It’s learning har også en kalender. Her legges alle aktivitetene for et emne. Studentene får opp en personlig kalender med oversikt over aktivitetene i alle emnene de er oppmeldt i. Det er også mulig å legge inn personlige avtaler i kalenderen.

Marte Bratseth Johansen er enig med prorektor, og forteller at en åpning av den generelle informasjonen om emnet vil bli gjennomført om ikke alt for lenge. Faglærer vil da kunne krysse av for hvilken type informasjon som skal legges på ei åpen "hjemmeside" for emnet.

- Ikke modent
Håvard Berland er und.ass./øvingslærer på emnet Numerikk og programmering. Han bruker It’s learning mot sine studenter. Berland har markert seg som en ivrig kritiker av It’s learning på NTNUs diskusjonsgruppe, NTNU fritt-forum.

- Intensjonen er bra, men systemet har for mange tekniske feil til at det fungerer bra. I dag ser jeg på It’s learning som en beta-løsning – et uferdig produkt, sier han.

Berland har blant annet satt opp en liste over tekniske feil har har funnet i It’s learning.

Leverer øvingssvar på papir: Realfagsstudent Per Strand synes It’s learning virker greit, men bruker det ikke så aktivt.

- Faglæreren i ett av emnene jeg tar legger ut øvinger der, men jeg skriver ut øvingene og leverer svarene på papir. Jeg tror de andre studentene på emnet også gjør det, sier han.
Spesielt kritisk er han til at det ikke har vært mulig å definere stud.ass-er som en egen gruppe i systemet inntil ganske nylig. – Det er svært vanlig å bruke studentassistenter i undervisning. Det taler sitt tydelige språk at leverandøren av It’s learning (IT solutions) ikke har tenkt på dette før, slår han fast.

Berland liker heller ikke at It’s learning noen steder bruker teknologien Active X. Dette er en teknologi som er utviklet av Microsoft, og følgelig laget for å fungere best i Microsofts programmer.

- Vi burde basere oss på åpne standarder isteden. Det er ikke bra av NTNU å tvinge folk til å bruke Microsoft-produkter på denne måten, understreker Berland. Han legger til at html-koden som It’s learning lager heller ikke følger de vedtatte standardene. – Det virker som om hele systemet er spesialskrevet for Microsofts nettleser Internet Explorer, slår han fast.

Berland bekrefter imidlertid at studentene er pådrivere for økt bruk av It’s learning.

- Studentene er fornøyde, sier Berland. - Når de klager på noe, går det stort sett på at systemet ikke brukes på alle emner.

Ikke i bruk på hovedfag i statsvitenskap: Inger Guro Bendiksen som tar hovedfag i statsvitenskap har aldri brukt It's learning.

- Jeg går på hovedfag så det er kanskje ikke så aktuelt for meg? lurer Inger.
Grenser for fininnstilling
- Enkelte faglærere har ønsker om finjustering av systemet til sine spesifikke behov. En del av disse ønskene kan vi dessverre ikke etterleve, sier Marte Bratseth Johansen. - It’s learning kan ikke dekke absolutt alle spesialbehov som finnes rundt om på NTNU. Det må vi bare innse, innrømmer hun.

- Det ville vært ødeleggende for undervisningen hvis vi skulle tvinge gjennom bruk av It’s learning på absolutt alle fag, legger hun til. - Hvis noen har spesialbehov som ikke dekkes av It’s learning, må de få lov til å bruke andre systemer for å dekke disse behovene.

Hun vil likevel poengtere at det beste for NTNU og for studentene er at så mange som mulig bruker It's learning. Den stadige videreutviklingen vil også føre til at de fleste spesialbehovene blir dekket etterhvert, lover hun.

- It's learning fungerer svært godt
Johansen er ikke enig i at It's learning er en "beta-versjon".

Kritisk til overvåking: Kristin Dahle Larsen på Kommunikasjonsteknologi er generelt fornøyd med systemet, men er kritisk til at faglærerne kan bruke It’s learning til å detaljkontrollere studentene.

- Dette er noe vi må akseptere for å få bruke systemet, og dermed ta faget. På sett og vis blir vi tvunget til overvåking, slår hun fast.
- Det er faktisk ikke snakk om mange bugs per i dag, sier hun. Vi har en liste over feil, mangler og ønsker som ligger ute på nettet. Denne oppdateres månedlig på bakgrunn av innrapporterte feil og mangler til oss og Orakeltjenesten.

Johansen understreker at noen av feilene som rapporteres er knyttet til at folk bruker lite kjente nettlesere. - It’s learning fungerer ikke alltid perfekt i alle nettlesere. Dette er det vanskelig å gjøre noe med på kort sikt.

Johansen vil understreke at systemet hittil i år har hatt en oppetid på 99,66 prosent. - It's learning viser seg altså svært stabilt, selv med veldig mange brukere og stor aktivitet, slår hun fast.

Tekst og foto: Even Gran

Les også:
It's learning har tidligere blitt kritisert for å åpne for personovervåkning. Universitetsavisa skrev om dette i august i fjor.