MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU goes global (31.3.04, 16:49)

NTNU lanserer globalisering som nytt tematisk satsningsområde ved universitetet. - Dette er stort, synes HF-dekanus Petter Aaslestad.

OGSÅ EN MÅTE Å SE DET PÅ: Dette er Wall Street Journals framstilling av problematikken rundt globaliseringen.
Tirsdag bestemte Styret at Globalisering får status som et sjette tematisk satsingsområde ved NTNU. Det betyr i praksis at globalisering blir definert som ett av de viktigste forskningsområdene ved universitetet i tida framover. NTNU er det første universitetet som tar opp globalisering som en større tverrfaglig strategisk forskningssatsing på institusjonsnivå.

Stor dag for Petter
- Jeg hadde jo håpet på dette, så det er en stor dag, sier dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet, Petter Aaslestad, som det siste halve året har ledet ei arbeidsgruppe som har kartlagt potensialet for å drive NTNU-forskning på dette området. Gruppas anbefaling var at Globalisering som satsingsområde åpner for faglig nytenkning og nyskaping, og at det gir gode muligheter for forskning på et høyt nivå ved NTNU.

Bidrar til breddeuniversitet
Da forslaget ble lagt fram for i NTNU-styret tirsdag, vakte det stor begeistring hos styrerepresentantene.

- Jeg er gledelig overrasket over at NTNU-styret satte så stor pris på den utredningen. Jeg synes det er hyggelig at innstillingen står på egne bein, og at ikke fokuset er at det kommer fra Dragvoll-miljøene, sier Aaslestad.

UTREDER-LEDER: Petter Aaslestad, HF-dekan og leder i utredningsgruppa for det sjette tematiske satsningsområdet, håper det kan avles fram et senter for fremragende forskning.
Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
I kartlegginga av et mulig nytt satsingsområde var det mange innspill som argumenterte politisk og strategisk for å opprette dette. Etableringen av globalisering med forankring i Dragvoll-miljøene synliggjør og bidrar til kvalitet i bredden i NTNUs fagmiljøer.

Aaslestad mener også at dette er et riktig skritt i retning av drømmen om et tverrfaglig universitet, men at de ikke hadde kunne anbefale dette om det ikke hadde vært for betydningen av forskning på globalisering som fenomen og den omfattende forskningsaktiviteten som allerede er ved i NTNU i dag.

Ut og skaffe penger
Ved HF-fakultetet har det i flere år vært etablert et eget globaliseringsprogram, men størrelsen og oppmerksomheten blir nå noe helt annet.

Aaslestad tror at NTNU nå får en unik mulighet til å profilere seg som et breddeuniversitet med tema som har høy relevans og oppmerksomhet i Norge, men også for andre land.

- Det er ikke urealistisk å tro at en innenfor dette området kan finne fram til miljøer som kan få status som et senter for fremragende forskning, vurderer Aaslestad.

Selv om Globalisering er blitt noe NTNU har bestemt seg for å satse på, betyr ikke det at pengene vil drysse over den nye satsingen. I inneværende år er det foreløpig satt av en halv million kroner. Tanken er at disse midlene igjen skal stimulere de som arbeide med Globalisering til å søke om midler hos Forskningsrådet og andre eksterne finansieringskilder.

FAKTA

Tematiske satsingsområder:

I 1999 ble det etablert fem tematiske satsingsområder ved NTNU, innenfor hovedprofilen for universitetet. I ettertid fikk også fagmiljøene på Dragvoll i utfordring å finne et satsingsområde. Globalisering blir nå NTNUs sjette tematiske satsingsområde. De andre fem er:

 • Energi og miljø
 • Materialer
 • Medisinsk teknologi
 • IKT
 • Marin og maritim forskning

 • To spissområder
  I det nye tematiske satsingsområdet er planen at mesteparten av forskningsaktiviteten skal foregå innenfor to hovedområder. Det ene området, Produksjonssystemer i en globalisert verden, har fire temaer:

 • Globale verdikjeder
 • IT- nye organisasjonsformer
 • Kultur og kunnskap – det globale og det lokale
 • Miljø og samfunnsavnsvar

  Det andre området, Globaliseringens kulturelle og sosiale uttrykk, har samlet seg om seks temaer:

 • Kulturoversettelse
 • Marginalisering
 • Verdier og holdninger
 • Kunstnerisk uttrykksform
 • Medier og forbrukskultur
 • Barn, familie og kjønn

  Av Tore Hugubakken

  Les mer om de fem tematiske satsningsområdene ved NTNU som allerede er på plass:
 •