MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Kristin Dæhli: 40 % midlertidig tilsatte ved NTNU (31.3.04, 16:45)

På vegne av Forskerforbundet vil jeg uttrykke stor tilfredshet med at Tore Jørgensen engasjerer seg i spørsmålet om midlertidige tilsettinger ved NTNU. Vi savner debatt om de fleste personalpolitiske spørsmål, endelig er det en som tar utfordringen!

Jørgensen spør konkret:

 • hvilke av statens regler og pålegg vi vil endre
 • bør stipendiater, post.doc, vit.ass’er mm gjøres faste
 • bør det innføres flere faste undervisningsstillinger for folk uten doktorgrad

  Hovedregel: fast tilsetting
  Hovedregelen i både Arbeidsmiljøloven og Tjenestemannsloven er fast tilsetting. Dette er opprettholdt som et førende prinsipp også i forslaget til ny felles arbeidslivslov. I eksisterende tjenestemannslov er det beskrevet noen unntak fra denne hovedregelen.

  Kort gjengitt omfatter unntakene følgende (relevante) tilfeller:

 • Oppgaver som klart kan avgrenses i tidsrom eller for tilsetting som gjelder en bestemt, avgrenset oppgave.
 • Arbeid som ennå ikke er fast organisert
 • Vikarer
 • Utdanningsstillinger (stipendiater, post.doc., vit.ass.)

  Forskerforbundet har ikke fremmet forslag om endring av eksisterende lov eller forskrifter. Dermed er de to første av Jørgensens spørsmål besvart.

  Etterleves ikke
  Problemet er ikke lovverket, men snarere at gjeldende lover, regler og forskrifter i urovekkende mange tilfeller ikke etterleves. Det er et problem både for den enkelte arbeidstaker og for soliditeten i NTNUs virksomhet, at store grupper av våre ansatte har uavklarte tilsettingsforhold.

  Forskerforbundet ved NTNU får nær daglig henvendelser fra medlemmer som har spørsmål eller problem knyttet til midlertidige tilsettingsforhold. Av de sakene vi har fulgt opp på vegne av medlemmer, har vi oppnådd regulær tilsetting for praktisk talt samtlige. Arbeidsgiver har altså innrømmet at det ikke har vært hjemmel for midlertidig tilsetting i disse sakene. Det bør være et tankekors!

  Frykter lettvinte løsninger
  Jørgensen spør avslutningsvis om vi mener ”det bør innføres flere faste undervisningsstillinger for folk uten doktorgrad”.

  Forskerforbundet har ikke registrert noe forslag om å gjeninnføre faste, vitenskapelige stillinger uten krav om doktorgrad. Så lenge NTNU skal være et universitet, kan vi heller ikke se noe behov for det. Svaret er derfor nei!

  Vi registrer imidlertid en økende tendens til tilsettinger i rene undervisningsstillinger som følge av kvalitetsreformen, og er urolige for konsekvensene av dette. Hvordan disse tilsettingsprosessene har forløpt, hvilke kompetanse som kreves og hvilke utviklingsmuligheter som er forespeilet, vet vi ikke noe om. Vi har reist spørsmålet, men foreløpig ikke fått noe klart svar tilbake. Forskerforbundet er derfor redd det etableres lettvinte løsninger, som etter noen år kan gi uante konsekvenser. (Universitetet var i samme situasjon for 10-15 år siden, - NTNU er ennå ikke ferdig med opprydding fra den runden). Det er etter vår mening fullt ut mulig å etterleve kvalitetsreformens krav innenfor gjeldende lovverk. Forutsetningen er imidlertid kunnskap om lovverket og forståelse for at ansatte har behov for ryddige og forutsigbare arbeidsavtaler.

  "Du må ikke tåle...
  Jeg er helt sikker på at de fleste av oss som sitter i relativt trygge, faste tilsettingsforhold ved NTNU, ville reagert sterkt om vi måtte arbeide under arbeidsavtaler tilsvarende dem vi får oversendt fra enkelte av våre medlemmer. Det er derfor fristende å minne om Arnulf Øverlands formaning: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv …..!

  Kristin Dæhli
  hovedtillitsvalgt Forskerforbundet ved NTNU

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv