MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

INDUSTRIELL ØKOLOGI:
Ros til fremmelig femåring (1.4.04, 13:08)

Det er fem år siden NTNU, som verdens første, ga liv til et akademisk utdanningsprogram i industriell økologi. Femåringen IndEcol har vist seg både livskraftig og skolemoden, og høster nå ros i internasjonal sammenheng.

FAKTA

For et bedre miljø
Industriell økologi studerer materialstrømmer og energibruk for å finne ut hvem som forårsaker hvilke typer miljøproblemer, og hvordan. Ved hjelp av øko-design, grønn innovasjon og kretsløptenkning kan industriell økologi veilede bedrifter og kommuner i å utvikle miljøvennlige produkter og produksjonssystemer, forbedre øko-effektiviteten og utnytte verdien i "avfall".

Rett skal være rett: Det er faktisk ti år siden industriell økologi første gang dukket opp ved universitetet i Trondheim. Men det var først i 1998 at det ble etablert et akademisk utdanningsprogram innenfor dette tverrfaglige området: IndEcol – og da var det verdens første i sitt slag.

I fjor ble det vedtatt et eget PhD-program i industriell økologi ved NTNU. Også det var verdens første.

Nå har en internasjonalt sammensatt komité evaluert femåringens vekst og modning, og konklusjonen er at unge IndEcol er å betrakte som en av verdens ledende på sitt felt.

FAKTA

IndEcol

 • Opprettet som et tiårig, tverrfaglig program ved NTNU høsten 1998.
 • Studenter, forskere og lærere fra tre fakulteter og 15 institutter, med IVT som vertsfakultet.
 • Skal fremme kunnskap om teknologiske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske problemstillinger, med sikte på bærekraftige løsninger.
 • 17 doktorgradsstipendiater, én postdok-stipendiat, tre vit.ass.-er og seks masterstudenter er for tida tilknyttet IndEcol.

 • Håper på MSc
  Evalueringsrapporten ble lagt fram på IndEcols jubileumskonferanse den 31. mars, av komiteens leder, professor emeritus John R. Ehrenfeld fra Massachusetts Institute of Technology (MIT).

  Rapporten roser IndEcol for det vitenskapelige arbeidet som blir utført, for industrisamarbeidet, for tverrfagligheten og for særdeles flinke og motiverte studenter.

  Men den påpeker samtidig at styringsstrukturen ikke er effektiv nok; at opptaksreglene for studenter ikke er klare nok; at forskerutdanninga har mangler; og at tverrfagligheten bør styrkes ytterligere. – Dere bør trekke inn mer av både økologi og samfunnsfag, sa Ehrenfeld.

  - Vi ser jo våre egne svakheter, men vi er glad for at evalueringspanelet også har sett dem. Det har gitt masse konstruktive tilbakemeldinger, sier IndeEcols programleder, professor Helge Brattebø (t.h.) til panelets leder, John Ehrenfeld.
  Han anbefalte også å holde fokus på MSc- og PhD-programmene, selv om det må gå på bekostning av andre aktiviteter.

  Et Master of Science-program er ennå ikke opprettet innenfor industriell økologi, men søknaden er levert NTNUs styre.

  Tekst og foto: Lisa Olstad

  Her er IndEcols nettsider