MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Halv mill. til kvinner som vil bli professor (25.4.04, 23:20)

Fem kvinnelige førsteamanuenser ved NTNU får en halv million kroner i stipend som hjelp på karriereveien. Målet er at de skal bli professorer. Navnene på de utvalgte finner du her.

Hvert stipend er på 100.000 kroner og skal være et løft for kvinner som aspirerer til en professorstilling. Stipendet brukes for å gi kvinnene anledning til å yte ekstra innsats på områder som det legges vekt på når man vurderer hvem som skal få opprykk til professor. Det gjelder for eksempel forskningsresultater og publisering av vitenskapelige arbeider.

SNART PROFESSORER? Førsteamanuensene Barbara Matusiak (t.v.) og Turid Rustad har fått hver sitt kvalifiseringsstipend. Det kan bety at de neste år blir i stand til å rykke opp som professorer.
Kjøper seg tid
Førsteamanuensis Turid Rustad ved Institutt for bioteknologi er én av dem som nå endelig skal få tid til å forske. Hennes fagfelt er næringsmiddelkjemi. De siste årene har hun prioritert undervisning og administrativt arbeid, og det har gått på bekostning av tid til forsknings- og publiseringsarbeid.

For Rustad er det ingen tvil om at pengene skal gå til å kjøpe seg fri fra studentene. Nå har hun akkurat fått sin første PhD.-kandidat ferdig, og denne personen kan ta over mange av de obligatoriske undervisnings- og veiliedningsoppgavene som Rustad har hatt.

- Jeg håper at jeg skal få tid til å skrive ferdig en del artikler som jeg har begynt på, og hvor jeg kan være førsteforfatter. Jeg har tenkt å søke om opprykk til professor neste år, og tror det skal være sjanse til å rekke det.

Publisere mer
Også Barbara Matusiak ved Institutt for byggekunst, form og farge tror hun skal rekke å bli ferdig til neste år.

- Jeg går ikke rundt og drømmer om å bli professor, men dette stipendet gir meg tid til å forske og publisere mer, sier Matusiak. Hennes forskningsfelt er dagslys, form og farge. For tiden arbeider hun med et forsøk i et nytt romlaboratorium.

Ti fikk ikke stipend
I år er det syvende gang at NTNU tildeler kvalifiseringsstipendier. I løpet av perioden har 42 kvinner nytt godt av ordningen, og 20 av disse har blitt professorer.

I år kom det inn 15 søknader fra seks fakulteter. Viktige kriterier for tildelingen er fakultetenes egne prioriteringer og hvor lang tid man antar at søkerne har igjen før de har oppnådd professorkompetanse.

FAKTA

Kjønnsfordelingen blant NTNUs professorer:

 • 2003: 557 årsverk totalt (482 menn, 75 kvinner)
 • 2002: 523 (461 m, 62 k)
 • 2001: 501 (450 m, 51 k)
 • 2000: 485, (444 m, 41 k)
 • 1999: 474 (435 m, 39 k)

  I den offentlige statistikken er det årsverk som blir talt, og ikke hoder. I 2003 er det i realiteten 603 professorer ved NTNU, hvorav 78 er kvinner.

 • Foruten Barbara Matusiak og Turid Rustad har tre andre kvinner fått stipend:

 • Maria Thornhill, Inst. for geologi og bergteknikk
 • Kristjana Kristiansen, Inst. for sosialt arbeid
 • Christina Vogt Isaksen, Inst. for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

  Den halve millionen som de fem kvinnene får, dekkes av NTNUs likestillingsbudsjettet som forvaltes av Organisasjonsavdelingen.

  Og enda mer penger til kvinner ved NTNU
  Rett før jul åpnet NTNU pengesekken for å få enda mer fart på likestillingsarbeidet. Det betyr at det fortsatt kan være penger å hente for førsteamanuenser som ikke fikk kvalifiseringsstipend. Det er satt av én million kroner til såkalte "startpakker", som skal sørge for at nytilsatte kvinner innen mannsdominerte områder ikke slutter ved universitetet når de først har kommet inn.

  Startpakken er beregnet for førsteamanuenser og professorer. Den kan blant annet brukes til drifts- og utstyrsmidler og til å lønne forskningsassistenter. Behandlingen av søknadene er i full gang og penger skal fordeles før sommeren.

  Tekst og foto: Tore Hugubakken

 •