MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Sissel M. Berge: Godt studiemiljø. Biblioteket går nye veier (28.4.04, 13:26)

For NTNU er gode bibliotek et konkurransefortrinn og fornøyde studenter våre beste ambassadører. Konkurransen mellom universitetene om de beste studentene og forskerne er økende og NTNU har ikke råd til å tape den kampen.

Odéen og Strickert skrev i et debattinnlegg 31.mars at studentene, spesielt på Dragvoll, gir uttrykk for stor misnøye med studentarbeidsplassene. De avslutter med: "Vi trenger flere steder å studere, og vi trenger fleksible løsninger. Vi må slutte å tenke tradisjonelt, og heller se på løsninger som kan brukes også for fremtidens studenter."

Universitetsbiblioteket har startet arbeidet med å tilpasse bibliotekene til de nye kravene som kvalitetsreformen og universitetet stiller. Gjennom prosjektet BIBLAB på Dragvoll ønsker biblioteket å prøve ut nye typer arbeidsplasser og tilbud. Fokus for prosjektet er studentene og deres behov. I biblioteket vil studentene finne gruppearbeidsplasser med og uten fast oppkoblet pc, trådløst nettverk og utstyr for å se på video/DVD. Disse arbeidsplassene er plassert i et miljø hvor man også har tilgang til informasjon og veiledning.

NTNU har prioritert etablering av læringssenter i nytt bygg på Dragvoll som satsingstiltak. Det er utarbeidet et visjonsdokument for dette bygget. BIBLAB (Universitetsbiblioteket som laboratorium for studentsentrert læring), skal brukes til å utprøve ideer og samarbeidsformer for å kvalitetssikre planene for nybygget. At NTNU også ønsker samling rundt Gløshaugen i framtiden kan virke hemmende på planene, men må ikke hindre utvikling av gode arbeidsforhold for studentene i mellomtiden. Biblioteket er opptatt av å skape gode arbeidsforhold integrert med adgang til alle typer faglig informasjon for studentene også i de neste 20 årene.

Tomme lesesaler og trivselsundersøkelsen viser at den stille lesesalen ikke er svaret på studentenes behov.

Kravene til dagens studenter er initiert i Kvalitetsreformen. Vi kan ikke bare stille krav til studentene, men må også legge forholdene til rette slik at studentene blir istand til å innfri kravene. Studentenes studievaner har endret seg. Faglige diskusjoner, gruppearbeid og aktiv læring er sentrale stikkord. Studentene har med seg egen pc eller forventer at det finnes pc tilgjengelig på studiestedet. Studiemateriell, forelesningsnotater og annen viktig informasjon til studentene legges ut på It’s learning og studentene må ha tilgang til dette samtidig som de kan arbeide med egne notater og oppgaver. Aktiv søking etter informasjon og bearbeiding av denne er en del av læringsprosessen.

Studentene sitter sammen i kantina, på gulvet eller en ledig stol i vrimleområder. I biblioteket står studentene til tider i kø for å finne en ledig plass. Kapasiteten på arbeidsplasser i biblioteket ble sprengt for flere år siden.

Denne typen arbeidsmiljø er svært populært og tilgangen er for liten. Gjennom samarbeid med studentene og fagmiljøet ønsker vi å utforme arbeidsplasser og støttefunksjoner som kan være et viktig arbeidsredskap i læringsprosessen. NTNU ser også viktigheten av denne typen satsning og har for år 2004 bevilget 500 000 kr til prosjektet.

Sissel Merethe Berge
Prosjektleder BIBLAB og avdelingsbibliotekar ved UBiT

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv