MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bli siv.ing med praksis fra UKA (5.5.04, 15:50)

Færre praksisplasser i industrien tvinger NTNU til å godkjenne praksis internt ved NTNU. Nå foreslåes det at sveisekurs og UKE-jobber skal bli godtatt som praksis.

Det blir stadig vanskeligere for studenter på siv.ing.-studiet å finne praksisplasser. I industrien har kravene til økt effektivitet og lønnsomhet, samt perioder med nedbemanninger, gjort det vanskeligere for bedriftene å ta inn praktikanter. Mange av studentene har måttet jobbe på Rema 1000 for å oppnå den obligatoriske praksiskvoten på 12 uker.

LAB-PRAKSIS: I 1996 ble det for første gang arrangert eget praksiskurs for maskinstudenter ved NTNU. Tiltaket skulle dekke opp manglende praksismuligheter i industrien. Den gang var praksiskravet 20 uker, mens det i dag er redusert til 12 uker. På bildet ser vi verksmester Wiggo M. Darell ,sammen med DAVÆRENDE førsteårsstudent Siri Heggelund.
Arkivfoto: NTNU Info/Kjetil Jaobsen
Færre praksisplasser i markedet
- Det har skjedd en endring i næringslivet de siste årene. Oppgaver som tradisjonelt ble tilbudt som praksisplasser er borte, sier seniorrådgiver Åge Søsveen i Studieavdelingen.

Strukturen i det norske næringslivet har endret seg. Det har blitt flere høyteknologibedrifter og store konsern, mens det har blitt færre rendyrkede produksjonsbedrifter. Reparasjons- og vedlikeholdsjobber og tilsvarende oppgaver som studenter gjerne ble tilbudt før i tiden, er nå flagget ut til mindre servicebedrifter.

Innføringen av Kvalitetsreformen var også en viktig grunn til at det ble satt ned et utvalg som skulle se nærmere på NTNUs praksisordning. Etter reformen har studieåret blitt lengre. En konsenvens av det er at studentene ikke rekker å gjennomføre praksisperioden om sommeren.

Får godkjent sveisekurs som praksis
Ved siden av ordinært arbeid i bedrifter, foreslår utvalget at også laboratoriekurs arrangert internt på universitetet skal kunne godkjennes som en del av praksisen.

LITT LØNN FOR STREVET: Håkon Kirkeby har tatt på seg den krevende jobben som leder av UKA-05. Dette kan i fremtiden bli godkjent som relevant praksis for siv.ing.-studiet.
Foto: Tore Hugubakken
Per i dag er det bare studenter ved Produktutvikling og materialteknikk som har denne ordningen. Førsteårsstudenter får kurstilbud i både sveising, dreiing og fresing. Studentene får dette godkjent som to uker praksis.

- I år har 200 studenter benytter seg av dette, og de virker fornøyde, sier verksmester Wiggo M. Darell ved Institutt for produktutvikling og materialer. Fra i høst blir kursene obligatorisk for siv.ing.-studenter ved NTNU.

Ber faglærerne om hjelp
Til tross for problemene foreslår utvalget at kravet om 12 uker praksis for det fem-årige masterstudiet skal opprettholdes. Men de går inn for å redusere praksiskravet for de to-årige masterutdanningene fra åtte til seks uker.

Utvalget ønsker samtidig at faglærerne skal ta mer ansvar for å legge til rette for praksis. Enten ved å tilby praksismuligheter i egne laboratorier og verksteder, eller ved å benytte seg av bedriftskontakter som kan gi studentene relevante praksismuligheter.

UKE-jobb vil telle
Ved siden av å jobbe i industrien, skal større prosjektarbeider utført i en bedrift også telle som del av praksisen. Det samme skal større oppgaver i forbindelse med UKA. Utvalget foreslår også å opprette en ny stilling ved NTNU – en praksismegler – som skal formidle praksis- og prosjektoppgaver mellom næringslivet og NTNU.

Rapporten fra utredningsgruppa er ute til høring. Praksisforskriften vil trolig bli endret etter sommeren.

Av Tore Hugubakken