MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Flere søker NTNU - fremgang for realfagene (6.5.04, 12:08)

8352 søkere har NTNU som førstevalg til høsten innenfor Samordna opptak. I tillegg kommer 493 som søker overgang fra ingeniørhøgskoler. Til sammen gir det en framgang på 9,5 prosent fra 2003.

Det er et meget høyt antall primærsøkere i forhold til antall studieplasser. Størst er likevel gleden over at realfagene endelig er på full fart opp av bølgedalen.

I mange år har ungdommens nei til realfag vært universitetenes store hodepine. Nå konstaterer NTNU at trenden er snudd: I 2004 øker søkningen til realfagene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med 24 prosent til 650 primærsøkere.

– Vi så en svak økning allerede i fjor, men nå er altså tendensen for alvor snudd, sier en glad NTNU-rektor, Eivind Hiis Hauge ien pressemelding.
– Dette viser at de tiltakene som er satt i verk, både nasjonalt og ved NTNU, har begynt å virke, sier han.

Humaniora og samfunnsfag i støtet
Fakultetene på Dragvoll – humaniora og samfunnsfagene – har god framgang sett under ett, viser tallene fra Samordna opptak. Blant de aller mest populære fagene er Drama/teater og Medieproduksjon som har mer enn fordoblet søkertallene fra i fjor.

Et annet svært populært studium er psykologi. Musikkteknologi er et unikt NTNU-studium som hadde svært god søkning allerede fra start og nå har sterk framgang – 107 personer har søkt til de ti studieplassene.

Ved Fakultet for historisk-filosofiske fag (HF) er man glade for den positive utviklingen.
- Søkertallene viser at vi har lyktes bedre med å synliggjøre denne delen av NTNUs fagbredde enn vi klarte i fjor, slik at vi er tilbake i den positive trenden fra tidligere år. Kombinasjonen av klassiske humanistiske fag og en tverrfaglig profil, hvor fagene supplerer og påvirker hverandre, har åpenbart appell til dagens unge, sier dekanus ved HF, Petter Aaslestad.

Fortsatt framgang for sivilingeniørfag
I tillegg til de såkalte primærsøkerne gjennom Samordna opptak, kommer de som søker seg over til Master i teknologi (sivilingeniørstudiet) fra annen teknisk utdanning. Disse søkerne, i alt 493, er i år holdt utenom Samordna opptak. Med disse søkerne, er det drøyt 3.000 unge som vil studere ved sivilingeniørstudiene, 50 flere enn i 2003.

Tradisjonelle sivilingeniørfag som Materialteknologi, Bygg og miljø og Marin, fortsetter en flerårig positiv trend med økende søkertall. Bygg og miljø, som opplevde en søkerkrise ved årtusenskiftet, har fordoblet søkertallene siden den gang og har i år til sammen 416 søkere, en økning på knapt 90 søkere bare fra i fjor.

- Dette skyldes nok i stor grad at de som nå velger utdanning, er opptatt av mulighetene til å få seg jobb etter endt studium, sier rektor Eivind Hiis Hauge.

Han framhever at søkningen til NTNU, som har en så høy andel profesjonsstudier, i stor grad blir påvirket av konjunktursvingninger og endringer i arbeidslivet. Det har i de senere årene påvirket IKT-studiene i negativ retning, men her er nedgangen nå flatet ut og søketallene stabilisert omtrent på samme nivå som i fjor.

Stadig flere vil bli arkitekt
Arkitektutdanningen ved NTNU har i alle år hatt god søkning og i år er det igjen vekst i søkertallene. 440 søkere skal kjempe om 70 studieplasser.

– De gode søkertallene reflekterer nok vårt positive omdømme. Arkitektstudiet i Trondheim er en integrert del av landets fremste teknologimiljø og inngår samtidig i et humanistisk, kunstfaglig og samfunnsvitenskapelig miljø. Dette gir en tverrfaglighet som gjør at vår arkitektutdanning skiller seg ut, påpeker dekanus ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, Anne Grete Hestnes.

Og medisinstudiet fortsetter veksten i søkertallene. I alt vil 722 personer studere medisin ved NTNU fra høsten, mens Det medisinske fakultet har 120 studieplasser til disposisjon.

Lærerutdanningen taper terreng
I 2003 innførte NTNU fem femårige såkalte "integrerte lektorprogrammer"; masterstudier innrettet mot undervisning. Til sammen har disse studiene færre søkere i år enn i oppstartåret. Unntaket er studiet i rådgivning, som har doblet til 41 søkere.

Ni av ti søkere benyttet muligheten til å søke direkte via internett.

De 100 mest populære studiene i Norge (Aftenposten)