MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Sverre M. Selbach: Er NTNU virkelig fornøyd med søkertallene? (7.5.04, 09:47)

Jeg leser med stor undring i Universitetsavisa at: "Vi så en svak økning allerede i fjor, men nå er altså tendensen for alvor snudd, sier en glad NTNU-rektor, Eivind Hiis Hauge i en pressemelding."

Vår rektor kan umulig ha sett særlig nøye på søkertallene publisert på Samordna Opptaks nettsider.

For det første er ikke antallet søkere det mest interessante, det er antallet primærsøkere til hvert enkelt studium som er det avgjørende, siden hver enkelt søker bare kan begynne på et studium.

Og hvis vi ser nærmere på antallet primærsøkere i 2004 og sammenlikner med samme tidspunkt i 2003 ser vi at nesten alle sivilingeniørstudiene ved NTNU har en nedgang i antall primærsøkere. Unntakene er Materialteknologi (+24,5%), Marin teknikk (+10,3%) og Bygg- og miljø (+3,3%).

Når Universitetsavisa skriver "Fortsatt fremgang for sivilingeniørfag" begynner jeg å lure. Bedre blir det ikke når UA referer til at rektor hevder at nedgangen i søkingen til IKT-studiene har flatet ut og stabilisert seg på samme nivå som i fjor. Sivilingeniørstudiene i Datateknikk, Kommunikasjonsteknologi, IKT & Ing.vit. og Teknisk kybernetikk hadde totalt 789 primærsøkere i mai 2003, i år har de 480. Stabilisert seg, javel?

Jeg har lett på Samordna Opptaks nettsider, men jeg klarer ikke å finne denne store økningen av søkere til realfag ved NTNU. Matematikk/statistikk, Fysikk, Kjemi, Bioteknologi og Biomatematikk har samlet en økning på 14 primærsøkere. Sivilingeniørstudiene som dekker de samme fagområdene, Kjemi- og bioteknologi og Fysikk og matematikk, har en samlet nedgang på 49 søkere.

Konklusjon 1:
Den samlede økningen av primærsøkere til realfag mer enn oppveies av nedgangen i relaterte sivilingeniørstudier. Dette skjer fordi skillet mellom disse studiene har blitt mye vanskeligere for søkerne å forstå. Jeg sier meg helt enig med professor Bjørn Skallerud i at NTNU har forsømt rekrutteringen til sivilingeniørstudiene.

Konklusjon 2:
Felles for de tre sivilingeniørstudiene som har en økning i antall primærsøkere er at de selv har tatt ansvar for rekrutteringen til studiene sine gjennom blant annet Næringslivsringen til Bygg- og miljø og Samarbeidsforum for Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Disse ble opprettet fordi NTNU sentralt ikke klarte å rekruttere til disse studiene.

Hvorfor ser ikke verken rektor eller Universitetsavisa at årets søkning til realfags- og teknologistudier ved NTNU er dårligere enn i fjor?

Om noen fortsatt skulle være i tvil kan de lese her.

NTNU har klart lavest økning av universitetene.

Med de beste ønsker for NTNU, som jeg er veldig stolt av å studere ved,

Sverre Magnus Selbach
4. Materialteknologi, NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv