MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

– IKT alene gir ikke en bedre skole (9.5.04, 20:31)

Har milliardsatsingen på IKT i skolen vært bortkastet? – Å pøse på med teknologi er i hvert fall ikke det eneste saliggjørende. Anvendelse av IKT i seg selv gir ikke resultat eller kvalitet, hevder professor Sigmund Lieberg fra Universitetet i Oslo (UiO).

Lieberg var innleder under en paneldebatt i Studentersamfundet, som ble arrangert av Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL). Professorens brannfakkel av et innledningsforedrag skapte til dels sterke reaksjoner i salen og blant resten av panelet, og store deler av debatten kom til å bestå av angrep på Lieberg og hans synspunkter.

MOT STRØMMEN: Sigmund Lieberg holdt et kontroversielt innledningsforedrag under debatten i Studentersamfundet.
Ønsker "teknologi-kjettere"
Lieberg er tidligere direktør for Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), og ute etter å helle kaldt vann i blodet på dem som han mener viser en overdreven teknologioptimisme. Han etterlyste "kjettere" blant departementsansatte, forskere og skolefolk i forbindelse med IKT-satsingen i skolen.

Professoren mener at man i dag ser en økende ukritisk tro på at mer teknologi er løsningen på alt, og at forskningsresultater brukes unyansert og selektivt for å bygge opp om denne troen.

Han stilte også spørsmål ved om denne utviklingen skyldes at alle de involverte har felles interesser knyttet til å oppnå ytterligere bevilgninger over statsbudsjettet i fremtiden.

IKT – et verktøy
Lieberg sier imidlertid at han ikke ønsker å fremstå som noen motstander av datateknologi.

– Mye som oppnås med IKT-bruk er bra, men det er ikke teknologien som er katalysatoren. IKT er et verktøy, og det er sterk sammenheng mellom måten det brukes på og effekten på elevers læring. Den avgjørende komponenten er læreren og lærerens arbeid, sier Lieberg.

Professoren mener lærerne trenger mer tid for å utvikle sin pedagogikk og sine IKT-ferdigheter. I verste fall mener han at en kraftig satsing på teknisk utstyr og båndbredde bare gir elevene muligheten til å sende "digitale papirkuler".

FEM MOT EN: Panelet bestod av, fra venstre: Avd. dir. Øystein Johannessen, UFD, leder Morten Søby, ITU, Universitetet i Oslo, professor Sigmund Lieberg, UiO, rektor Solfrid Grøndal, Røyse skole, Roger Larsen, Fronter AS og elev Kjersti Losen, Brundalen vgs.
– I så fall ville det vært like greit at skolen var internettfri sone, mener han.

Lieberg rettet i innlegget sitt stadige angrep mot det han ser på som teknologideterminisme og troen på at bare man investerer i nok utstyr så kommer effektene. Som en motsetning til dette fremhevet han viktigheten av kritisk evaluering av teknologibruk, og etterlyste mer fokus på kvalitet, pedagogisk kompetanse og fagrelatert bruk av IKT.

Kritikk
Lieberg måtte imidlertid tåle en rekke kritiske innspill både fra salen og resten av panelet etter sitt innlegg. Blant annet ble han anklaget for å komme med en elendighetsbeskrivelse av IKT-satsingen i norsk skole.

Ikke overraskende kom det også skarpe reaksjoner fra blant andre avdelingsdirektør Øystein Johannessen i Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).

FAKTA

KJØR DEBATT: Nettavisen digi.no, som spesielt følger data- og telenæringen, skriver også om denne saken. I debattforumet under deres artikkel kan du lese hva andre mener om Liebergs synspunkter.

Hvis du vil lufte dine synspunkter her i Universitetsavisa, kan du sende inn leserbrev her.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i tolkningene hans. Vi er ikke i lomma på IKT-storkapitalen, sa Johannessen.

- Det er motiverende å jobbe med pc og internett hver dag. Vi jobber bedre og trives bedre, mente panelets elevrepresentant, Kjersti Losen fra Brundalen videregående skole, mens rektor Solfrid Grøndal fra Røyse skole var opptatt av å bedre tilgangen på teknologi:

– Bredbånd, bedre brukerstøtte og vedlikehold og datamaskiner til alle lærerne, foreslo hun - og høstet applaus.

NKUL gikk av stabelen ved NTNU 6. – 8. mai. Årets konferanse var den tiende i rekken.

Tekst og foto: Svein Arild Sletteng

Her finner du NKULs egne nettsider.