MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KVALITETSREFORMEN:
Eksamen som om ingenting har skjedd (10.5.04, 13:26)

I Kvalitetsreformen er det meningen at den tradisjonelle eksamen skal få redusert betydning, mens prestasjoner gjennom semesteret skal få mer å si for sluttkarakteren. Men på NTNU kjøres eksamen som alltid.

- Siving.-studiet har kuttet avsluttende eksamen ned til maksimum fire timer, men ellers tror jeg eksamen avvikles som alltid. Karakteren studentene får, er i stor grad avhengig av prestasjonen denne ene dagen.
Dette forteller seksjonssjef Knut Veium ved Studieavdelingen. Det er hans seksjon som har ansvaret for eksamensavviklingen ved NTNU.

FORTSATT I VIGØR: Eksamensvaktene Inger Faanes, Frank Rindal og Erna Nygaard har ikke blitt arbeidsledige ennå.
Foto: NTNU Info/Tore Hugubakken
Smør på flesk
Kvalitetsreformen krever at studentene følges opp tettere. Det skal være mer veiledning og oppgaveinnleveringer gjennom semesteret. Det ligger også i reformens ånd at studentene skal evalueres – få karakterer – gjennom hele semesteret, og ikke bare på slutteksamen.

Såkalt "mappe-evaluering" kan være en måte å tilpasse seg kravene i Kvalitetsreformen. Dette betyr at studentene fyller opp ei "mappe" med innleveringer i løpet av semesteret. Sensorene kan da sette en samlekarakter på innholdet i mappa, i slutten av semesteret.

Men dette forutsetter at man toner ned betydningen av den tradisjonelle eksamen, eller eventuelt fjerner den helt. Men det er lettere sagt enn gjort.

- I dag er det nok ganske mye smør på flesk, innrømmer eksamenssjef Knut Veium. Han forteller at de fleste fagenhetene, etter Kvalitetsreformen, har innført en eller annen form for oppfølging av studentene som de ikke hadde før. Men den avsluttende eksamen har man ikke gjort noe med. Den arrangeres i det store og hele akkurat som før.

Dobbeltarbeid
Resultatet av dette er at mange fagenheter har fått mye mer å gjøre. De har kort sagt fått en ny oppgave (veiledning og oppfølging) uten å redusere aktiviteten på de gamle oppgavene (avsluttende eksamen).

- Vi opplever at fagmiljøene velger å fortsette med den tradisjonelle eksamensavviklingen, selv om de faktisk har mulighet til å redusere omfanget av den, og dermed redusere arbeidsmengden sin, sier Knut Veium. Han tror årsaken til dette ligger i ordtaket "gammel vane er vond å vende".

FAKTA

SØKELYS PÅ K-REFORMEN: Vi nærmer oss slutten på det første studieåret i Kvalitetsreformens tegn. Universitetsavisa setter i en serie artikler søkelys på konsekvensene av reformen.

Første artikkel hadde tittelen Løser tidsklemma med stud.asser (publisert 9.mai).

– Dette har ikke funnet sin form ennå. Etter noen år kommer dette til å gå seg til, understreker han.

Veium tror spesielt Dragvoll-miljøene har en utfordring i å tilpasse seg de nye tidene.
- Studieopplegget på siving.-studiet har alltid ligget nærmere rammene i Kvalitetsreformen, enn de mer tradisjonelle universitetsstudiene på Dragvoll, forteller Veium. Derfor er det ikke så rart at omstillingssmertene er større på denne delen av universitetet.

Ulike alternativer for eksamen
Det er ulike meninger om hvordan man skal gjennomføre Kvalitetsreformens mål om mer oppfølging og evaluering i løpet av semesteret.

 • En måte å gjøre det på er å arrangere deleksamener eller innlevering av semesteroppgaver i løpet av semesteret. Disse vil, sammen med den avsluttende eksamen danne grunnlag for den endelige karakteren.

 • En annen måte å gjøre det på er mappeevalueringen, der man får karakter på ei hel ”mappe” av innleveringer på slutten av semesteret. Her kuttes slutteksamen helt ut.

  - De aller fleste på NTNU har lagt seg på det første alternativet, men dette er en dårlig og arbeidskrevende løsning, fordi man gjør noe nytt uten at kan kutter ut noe av det gamle, understreker Veium.

  KUTT UT DOBBELTARBEIDET: Eksamenssjef Knut Veium tror mappeevaluering kan være en måte å redusere arbeidmengden på.
  Foto: NTNU Info.
  Etterlyser koordinering
  - NTNU mangler en overordnet politikk på dette området, medgir eksamenssjefen. I dag er det opp til fagmiljøene selv å bestemme hvordan de skal tilpasse seg kravene som stilles av Kvalitetsreformen. Dermed blir eksamensformen uforutsigbar for studentene, og NTNUs enheter bruker nå svært mye ressurser på å evaluere studentene.

  - Dette kunne vært forbedret hvis vi ble mer samkjørte på dette området, tror han.

  Hvordan hindre juks?
  En annen problemstilling som opptar Veium, er hvilken sikkerhet vi skal ha rundt prøvingen av studentenes kunnskaper.

  - Det er i dag et stort misforhold mellom det strenge regimet vi benytter ved eksamensavvikling i de vedtatte eksamensperiodene, og det studentene opplever ved midtsemestereksamener. Dette skjer selv om karakteren på de to eksamenene kan telle like mye i den endelige karakteren, sier han.

  - Vi må selvsagt på en eller annen måte hindre eksamensjuks, forteller Veium.
  – Hvordan skal vi kunne tildele grader og karakterer uten et gjennomtenkt system som hindrer studentene i å jukse? lurer han.

  Veium er usikker på hvordan dette skal sikres i framtida, og kan fortelle at Studieavdelingen vil ta initiativ til en politisk diskusjon om hvordan NTNU ønsker sin framtidige eksamensavvikling, enten nå dette skjer i de vedtatte periodene eller i løpet av semesteret.

  Og en ting er sikkert ifølge Veium; Studieavdelingen har i dag ikke kapasitet til å arrangere og kvalitetssikre deleksamener gjennom hele semesteret for alle fakultetene ved NTNU.

  Av Even Gran

 •