MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

A.K.Dahl: Om årets søkertall – forsøk på oppklaring (11.5.04, 10:58)

Informasjonen omkring årets søkertall til høyere utdanning har avledet mange tilsynelatende motstridende meldinger - og flere leserinnlegg i Universitetsavisa. Det siste er et gledelig uttrykk for at interessen for rekruttering er stor ved NTNU.

Som ansvarlig for studentrekrutteringen ved NTNU siden omorganiseringen i høst, håper jeg interessen og diskusjonen holdes ved like i lang tid framover og avføder mange konstruktive innspill som kan tas med når vi i disse dager skal starte planleggingen av en helt ny rekrutteringskampanje.

Så et forsøk på oppklaring av hva som ligger til grunn for de oppgitte søkertallene til NTNU.

Når det gjelder søkning til Master i teknologi/sivilingeniørstudiene, har Samordna opptak (SO) i år, for første gang ikke regnet med de av søkerne til NTNU som søker seg over fra ingeniørhøgskolene. Ettersom denne søkergruppen er medregnet i tidligere års oppgaver fra SO, gir de offisielle tallene fra SO et feilaktig bilde av utviklingen. I år er det 493 personer i denne søkergruppen, slik at det i alt er en fremgang på 50 søkere til Master i teknologi/sivilingeniør ved NTNU (totalt 3.004 søkere).

Mellom de ulike studieretningene er det imidlertid store forskjeller. Det vi valgte å fokusere på i pressemeldingen, var at den klare trenden med framgang for de "tradisjonelle sivingfagene" (eks. Bygg og miljø, Marin og Materialteknologi), fortsetter.

Nye studieprogrammer bidrar til å vanskeliggjøre sammenligningen fra år til år. Det er likevel mulig å sammenfatte noen "sekkeposter", slik at de i det minste inneholder tilnærmet like størrelser i forhold til tidligere år.

Når det gjelder realfag, er disse studiene lagt til grunn for "sekkeposten":

 • Åpne emner i realfag
 • Bachelor (3-årig) i hhv biologi, biomatematikk, bioteknologi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi og matematikk og statistikk
 • Årsstudium i matematikk og statistikk
  Til sammen har realfagene framgang etter mange år i sterk nedgang - selv om det også innenfor denne sekkeposten stadig er store forskjeller.

  Til IKT-fag har vi, for best mulig sammenligning over flere år, regnet disse 5-årige studiene: Teknisk kybernetikk, Elektronikk, Kommunikasjonsteknologi og Datateknikk. Til sammen har disse 866 søkere (580 via SO + 286 fra ingeniørhøgskoler). Det er et noe lavere søkertall enn i 2003, men sammenlignet med de siste årenes sterkt negative utvikling, er nedgangen omtrent flatet ut.

  For nærmere detaljer/søkertall for hvert studium, se her.

  Til slutt vil jeg si meg enig med Kari Hag, som slår fast at vi må jobbe enda bedre med rekruttering, både kortsiktig og langsiktig. Første skritt på veien er en grundig evaluering av rekrutteringsarbeidet som har skjedd til nå og ikke minst en like grundig analyse av de søkertallene som nå foreligger: Hvem er våre søkere, hvilken bakgrunn har de, hvorfor valgte de NTNU? Og kanskje viktigere: Hvor gikk de som ikke søkte NTNU – og hvorfor valgte de ikke oss?

  På det grunnlaget starter vi arbeidet med en ny rekrutteringskampanje, forhåpentlig med mange gode bidrag fra NTNUs uvurderlige entusiaster.

  Anne Katharine Dahl
  informasjonsdirektør

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv