MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

78 mill. til NTNU i revidert statsbudsjett (11.5.04, 13:30)

Verdier tilflyter NTNU: Deler av Medisinsk-teknisk forskningssenter og Marinteknisk senter overdras fra staten til NTNU. Samtidig blir det en liten reduksjon i den statlige bevilgning til NTNU for inneværende år.

En foreløpig gransking av revidert statsbudsjett som ble lagt frem kl. 10.00 i dag (tirsdag), viser at NTNU får tilført ytterligere 77,647 millioner kroner fra staten. Men dette er øremerkede midler avsatt til bestemte formål.

Et lite kutt
Tildelingen gjennom revidert statsbudsjett betyr derfor ikke at NTNU får mer å rutte med. Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har fått beskjed om å spare inn 13,8 millioner, og det betyr at alle utdanningsinstitusjonene opplever en innstramming på sin post 50, Statstilskudd, i forhold til opprinnelig budsjett.

Universitetet i Oslo får sin bevilgning kuttet med 7,3 millioner, Universitetet i Bergen med 4,3 mill, Universitetet i Tromsø med 2,6 og NTNU får en reduksjon på 5,8 millioner kroner. NTNUs totale bevilgning dette året er på ca 2,4 milliarder kroner, så reduksjonen utgjør en liten del.

Overtar deler av MTFS
I forbindelse med etablering av en ny universitetsklinikk, har NTNU forhandlet frem en overtagelse av siste del av byggetrinn 1 (seksjon 2 og 3) ved Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS) for 92 mill. kroner. Til delvis finansiering av dette kjøpet bevilger staten nå 80,3 millioner kroner.

Det er utarbeidet en avtale for overføring av byggetrinn 5 ved Marinteknisk senter på Tyholt fra Norges forskningsråd til NTNU. Byggetrinn 5 er forlengelsen av slepetanken med kontorer, og sto ferdig i 1980-81. Anlegget er nedskrevet og overdras vederlagsfritt. NTNU får nå det administrative og økonomiske ansvaret for anlegget.

16 nye NTNUere
NTNU får også en tilleggspott på 3,2 millioner i forbindelse med at forskningsavdelingen ved Voksenopplæringsinstituttet Vox blir overført til NTNU. Vox har sitt hovedkvarter i Oslo, men forskningsavdelingen ligger på Bakklandet.

- Vi er veldig fornøyd med å bli en del av NTNU, og våre ansatte er motivert for denne endringen, opplyser avdelingsdirektør for Vox Forskningsavdeling, Ragnhild Lofthus. - Vi har utviklet oss på det forskningsfaglige område, og ser positivt på å bli en del av et større miljø.

Universitetsdirektøren fornøyd
Summa summarum betyr dette at NTNU får en økning av sin bevilgning fra staten på 77,647 millioner kroner.

- Det ligger betydelige verdier i de ressursene vi nå overtar, sier universitetsdirektør Per Ivar Maudal. - De 16 ansatte ved Vox er et spennende supplement til vår stab.

- Totalt må vi si oss veldig godt fornøyd. Den lille innstrammingen er absolutt til å leve med, konkluderer Maudal.

Av Arne Asphjell

Revidert nasjonalbudsjett 2004 (Stortingsmelding nr. 2).
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet (se side 30-31 og 42).
Drastiske kutt i forskningsmidler.