MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lite utdanning ved IT Fornebu (12.5.04, 14:02)

OSLO: Frykten for at IT Fornebu skulle bli et IKT-universitet og en konkurrent til NTNU er ubegrunnet. Utdannings- og forskningsdelen ved senteret på Fornebu er mager, og NTNU glimrer med sitt fravær.

STATUSRAPPORT: Stortinget har bedt Regjeringen om en statusrapport for IT Fornebu. Styret har laget en rapport på hundre sider om virksomheten - et innspill til en kommende stortingsmelding.
Styret i IT Fornebu har utarbeidet en statusrapport som konkluderer med at visjonen om et senter som "skal styrke innovasjonen og verdiskapningen i norsk næringsliv" står fast. Selv om starten har vært mer besværlig enn antatt, har styret tro på at visjonen skal realiseres i løpet av den femtenårsperioden man planlegger for.

NTNU deltar ikke
I visjonen for senteret heter det at det er i et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv at nyskaping og verdiskaping skal skje. Styrets statusrapport legger ikke skjul på at miljøet foreløpig mangler mye både innen utdanning og forskning. Den viktigste delen av senteret innen disse områdene i dag er Simula Research Laboratory, som eies med 80 prosent av staten og ti prosent hver av Sintef og Norsk Regnesentral. NTNU-professorene Reidar Conradi og Letizia Jaccheri er knyttet til Simula-senteret i professor II stilling.

Ifølge de opprinnelige planene fra 1999 skulle NTNU etablere en enhet ved IT Fornebu for stipendiater og sisteårs sivilingeniørstudenter innen IT-fag. NTNU-erne skulle få oppgaver og veiledning hos bedrifter i området. En slik enhet er ikke blitt opprettet, og NTNU har heller ingen planer om å gjøre det i nær fremtid.

Stette i styret
NTNUs forbindelse til IT Fornebu i dag er professor emeritus Gunnar Stette, som sitter i styret. Men egentlig representerer han her Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD), og ikke NTNU.

PÅ GAMLE TOMTER: NTNU-professor Gunnar Stette i kjente omgivelser: Terminalbygningen på Fornebu med Kai Fjells klassiske veggmalerier. I selve hovedhallen er lite forandret, men innsjekkingsskrankene er erstattet av "inkubatorceller" for ferske bedrifter.
- Departementet følger lojalt opp Stortingets vedtak om IT Fornebu, og det er min jobb å følge opp saken på vegne av UFD gjennom styrevervet, sier Stette.

NTNU-professoren tok over styrevervet etter tidligere universitetesdirektør Vigdis Moe Skarstein, og har nå hatt vervet i vel to år.

Tung start
-IT Fornebu har på mange måter vært en tung sak, innrømmer Stette. Fornebu som et senter for IKT-utdanning er ikke blitt noen realitet, konstaterer han. Det eneste som har skjedd er noen sporadiske kurs, og at staten har lagt sitt Simulasenter til Fornebu.

Men Stette har tro på IT Fornebu som et aktuelt sted for studenter som skal skrive hovedoppgave. Litt avhengig av hvordan senteret utvikler seg, mener han at det vil være en fin plass for studenter. Her kan de få veiledning og nært samarbeid med spennende industribedrifter. Stette tror også at avansert kursvirksomhet vil passe godt inn i dette miljøet, for eksempel ettårige masterkurs.

Telenor en konkurrent
Tilflyttingen av gamle og nye IKT-bedrifter har ikke vært overveldende. I dag har vel tjue nye virksomheter leid seg plass i inkubatoren på Fornebu.

- Vi har vært inne i en dårlig periode med tilbakeholdenhet når det gjelder investeringslyst, konstaterer Stette. IT Fornebu har også fått konkurranse fra Telenor, som har valgt å leie ut mye av sin egen bygningsmasse i området.

FAKTA

IT FORNEBU disponerer 35.000 kvadratmeter i det gamle Terminalbygget på Fornebu. 1.500 mennesker arbeider, forsker eller studerer i senteret i dag.

Styrets rapport peker på et dramatisk svekket IKT-marked, et vanskelig eiendomsmarked og usikkerhet omkring utviklingen av tomta og bygningsmassen på den gamle flyplassen, som de viktigste årsakene til vanskeligheter i startfasen. Kollektivtrafikk-tilbudet i området er heller ikke tilfredsstillende.

Visjonen skal realiseres
Men konklusjonen i styrets rapport er klar: IT Fornebu skal bidra til å realisere Regjeringens mål om økt innovasjon i Norge, og tidsperspektivet er 15 år.

- Visjonen som ligger til grunn for IT Fornebu står fortsatt, og styret er innstilt på å bidra til at den skal bli realisert, understreker Stette.

Tekst og foto: Arne Asphjell

IT Fornebu på nett.
Simula Research Laboratory.