MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

C-gjengen blir større (23.5.04, 22:53)

Utdanningsdepartementet sier nei til normalfordeling, men fra høsten av vil likevel flere siv.ing.-studenter få karakterene C og D. Også på Dragvoll arbeides det med forslag som skal gjøre at færre får toppkarakterer.

Karakterbeskrivelsene for siv.ing.-utdanningen er nå endret, med virkning fra høsten av. De nye beskrivelsene gjør at kravene til de to toppkarakterene A og B skjerpes. I tillegg får karakterene C og D beskrivelser som vitner om selvstendig arbeid. Før var dette et krav som gjaldt bare for de to beste karakterene.

I praksis betyr endringene at sensorer må bruke større deler av karakterskalen når de skal vurdere eksamener ved siv.ing.-studiet.

SKJERPER KRAVENE: Flere siv.ing.-studenter må regne med å få dårligere karakterer enn A og B. Endringer i beskrivelsene av karakterene gjør at C og D blir mer vanlige.
Foto: NTNU SA/INDØK
C-kandidater viser selvstendighet
Det er små og få ord som er bakt inn i de nye beskrivelsene, men konsekvensene er store for studenter og for sensorer. For en A-kandidat må nå vise meget stor grad av selvstendighet, mens de tidligere kunne nøye seg med stor grad av selvstendighet. Karakteren B kunne man tidligere få hvis man viste grad av selvstendighet, men nå heter det at en B-kandidat må vise betydelig grad av selvstendighet.

Størst endring er det for karakterene C og D. For å kunne gi en C, må kandidaten vise selvstendighet. Det kravet lå ikke inne for denne karakteren tidligere. Til og med for D-karakteren må kandidaten nå vise selvstendighet i noen grad.

Vil ha færre A-kandidater
Bakgrunnen for endringene er ønsket om å skille de aller beste fra de gjennomsnittlige studentene. Det har vært vanskelig så langt. De siste årene har praksisen vært at svært mange siv.ing.-studenter har fått A eller B på sin hovedoppgave ved NTNU.

Det har ikke vært enkelt å gi de gode og de nokså gode studentene karakteren C og D på hovedoppgaven, når kravet til selvstendighet bare har ligget til toppkarakterene, og de aller fleste hovedoppgaver per definisjon er "selvstendige" arbeider.

Viserektor for siv.ing.-utdanningen, Kjell E. Malvig, mener at de nye beskrivelsene gjør at karaktergivningen blir mer riktig.
- Det går ikke an at alle skal få A og B. Nå får vi tatt i bruk hele skalaen, sier Malvig.

Studenter frykter endringene
Studentene, derimot, applauderer ikke for endringene.
- Selvstendighet vil spesielt være et problem i de første årene. Vi har vansker med å forstå at en D i mattefag med mange flervalgsprøver viser en grad av selvstendighet, sier leder av SU-siv.ing., Øyvind Berle.

Han tror også at det blir et stort problem for studentene i noen siv.ing.-årskull om en plutselig går over fra karakterene A og B på hovedoppgaven, til å bruke hele skalaen. Disse studentene vil få et dårligere utgangspunkt når de skal søke jobber, hevder Berle.

- Må bruke fornuften
Viserektor Malvig tror imidlertid ikke at at nye kull får store problemer på grunn av omleggingen. Om det er riktig å definere resultatene i fag med flervalgsprøver som selvstendige arbeider, kommenterer viserektoren slik:

- Her må sensorer bruke fornuften. Vi har laget beskrivelser som i prinsippet skal gjelder alle eksamener. For hver prøve skal sensoren plukke ut den beskrivelsen som passer best. Det hadde ikke gått an å lage forskjellige beskrivelser tilpasset hver eksamensform.

Karakterer samordnes nasjonalt
Men det er ikke bare for siv.ing.-fag at en må regne med flere vitnemål med C og D. Rundt omkring i landet arbeider nå nasjonale panel som skal sikre at kravene til en bestått eksamen blir de samme ved alle lærestedene, og samordne bruken av bokstavkarakterene.

Professor Ann Rudinow Sætnan ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap leder et nasjonalt referansepanel for fagene sosiologi og kriminologi. Panelet har funnet ut at hele karakterskalaen brukes på emner på bachelornivå, men at svært mange masteroppgaver og andre emner på masternivå får karakterene A og B.

- C er en god karakter
Sætnan sier til Universitetsavisa at de ønsker å gjøre A og B mer eksklusive, og at C skal få status som en god karakter.

- Det er noe emosjonelt ved karakterene. Mens studenter tidligere arbeidet seg oppover på tallskalaen, fra stryk til oppover på 2-tallet, føler mange at de nå skal prøve å forsvare en A. Karakteren C oppfattes som et nederlag, men det er jo egentlig en god karakter. Det vil vi prøve å signalisere ut til studentene, sier Sætnan.

Venter på hverandre
Det er ikke klart når de nye beskrivelsene for karakterene innenfor sosiologi skal gjelde. I mange fag sitter lærestedene nå på gjerdet og venter på at andre skal bli flinkere til å bruke hele karakterskalaen. Ingen vil være for tidlig ute med å definere en felles forståelse av hele karakterskalaen. Da risikerer man bare at egne studenter får dårlige karakterer.

Sætnan setter stor pris på noen hopper ned fra gjerdet og gjør endringer i karakterbeskrivelsene, som tilfelle er for siv.ing.-utdanningen.

- Vi er glad for at siv.ing. gjør dette. Hvis alle er lojale, skal vi klare å bidra til at C får status som en bra karakter, sier Sætnan.

Av Tore Hugubakken

Uenig i de nye karakterbeskrivelsene? Send oss et leserbrev.