MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Streik kan ramme IME-fakultetet (25.5.04, 09:01)

Akademikerne tar ut sine medlemmer ved IME-fakultetet i streik hvis meglingen i hovedtariffoppgjøret mislykkes. Meglingsfristen går ut natt til torsdag. Til tross for streiken vil trolig eksamener bli avviklet som normalt.

Streikevarselet omfatter medlemmer av Forskerforbundet og Tekna, som organiserer mange ansatte ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME). Ca. 230 ansatte blir tatt ut i streik. Dette utgjør nær 40 prosent av staben (tilsammen 580 ansatte) ved fakultetet.

Eksamener som normalt
NTNU er eneste universitet som blir rammet av streiken i første omgang. Arbeidsnedleggelsen vil skje midt i eksamensperioden, men NTNUs ledelse vil likevel forsøke å gjennomføre alle eksamener som opprinnelig er planlagt i perioden fra 27.mai til 5.juni. Dette forutsetter imidlertid at faglærerne har levert alle oppgavetekster til Studieavdelingen før streiken starter.

Der hvor faglærerne blir tatt ut i streik vil disse ikke bli tilgjengelig for studentene under eksamen. Totalt vil dette gjelde 54 skriftlige og 4 muntlige eksamener.

Reiser, disputaser og forskning rammes
En streik vil imidlertid ramme fakultetet på andre måter. Faglige reiser, ekskursjoner og deltagelse på mange konferanser vil kanskje måtte avlyses. Den nærmeste måneden er det også planlagt minst fire dr.grads-disputaser som står i fare for å bli utsatt.

Arbeidsnedleggelsen vil også ramme forskningen på flere områder. Verst utsatt er trolig Molecular Beam Epitaxy-laboratoriet (MBE-laboratoriet) ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Hvis utstyret her ikke blir vedlikeholdt kan det i løpet av kort tid medføre skader for tre mill.kroner.

NTL og 2Fo ikke berørt
Akademikerne har foreløpig tatt ut NTNU som eneste virksomhet i Trondheim. Derimot har LO og YS spart NTNU i første omgang. Det vil si at en eventuell streik torsdag ikke vil omfatte de to andre store fagforeningene ved NTNU, Norsk tjenestemannslag (NTL) og 2fo. Aksjonsberedskapen er imidlertid stor i begge foreningene, opplyser Sturla Søpstad ved NTL og Jomar Finseth ved 2Fo.

Hva krangler de om?
LO og YS brøt forhandlingene 29. april, mens Akademikerne hang med til 30. april. Det innebærer at grunnlaget for forhandlingsbruddet også er litt forskjellig.

LO og YS anfører endring av sykelønnsordninga og andre viktige prinsippspørsmål som grunnlag for bruddet, og kom aldri så langt at de diskuterte lønnstilbud.

Akademikerne hadde en dag ekstra og fikk med seg tilbud om 2,5 prosent lønnsvekst. Det var for dårlig, syntes Akademikerne. Lønnstilbudet i tillegg til bekymring for sykelønnsordninga ble kroken på døra for videre forhandlinger.

- Vi synes at 2,5 prosent lønnsøkning er for lavt, særlig i forhold til at andre sektorer har oppnådd 3,5 prosent, sier Svein Olav Antonsen ved Forskerforbundet NTNU.

Slåss for sykelønnsordninga
– I tillegg er vi alvorlig bekymret for forslaget om endring i sykelønnsordninga. I dag er sykelønnsordningen en del av hovedtariffavtalen, og dermed gjenstand for forhandlinger. Motparten foreslår å legge sykelønnsordningen for ansatte i staten inn under Lov om folketrygd. Da kan endringer gjennomføres uten å gå veien om forhandlinger. Vi frykter for at resultatet vil bli en dårligere sykelønnsordning, utdyper Antonsen.

De impliserte fagforbundene deler bekymringen for sykelønnsordninga. LO og YS mener i tillegg at endring av opplæringsmidler til organisasjoner, kompetansereform og minstelønnssatser for langtidsutdannede er viktige momenter i tariffoppgjøret. LO Stat har dessuten et viktig prinsipp om at hovedtyngden av lønnsoppgjøret skal skje sentralt og ikke overlates til lokale forhandlinger.

Søker dispensasjon
IME-fakultetet mottok streikevarselet sist fredag og brukte mandagen til å få oversikt over mulige konsekvenser.

– Det er klart at en streik vil lamme store deler av aktiviteten, sier dekanus Arne Sølvberg.

- Vi leter etter muligheter for å minimalisere skadevirkningen. Blant annet søker vi dispensasjon for personer vi mener er ekstra utsatt. Dette gjelder for eksempel stipendiater som står i fare for å miste eksamener, eller vitenskapelige ansatte som er påmeldt til faglige konferanser i utlandet, opplyser Sølvberg. Det søkes også om dispensasjon for IME-ledelsen.

Av Synnøve Ressem