MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STREIKEN:
Eksamensinstruks settes til side (25.5.04, 14:21)

Studieavdelinga mener at eksamener kan avvikles uten medvirkning av faglærere under en streik. Men i følge en instruks gitt av NTNU har faglærer eller stedfortreder plikt til å være til stede i eksamenslokalet under eksamener.

- Det står ingen steder i lovverket at faglærere er nødt til å være til stede under eksamensavviklingen, påpeker Anne Marie Snekvik, juridisk rådgiver ved Studieavdelinga.

FAKTA

Universitetsdirektørens instruks fra 22. august 2001 sier at:

1.
Ved skriftlig eksamen er faglærer eller stedfortreder pliktig til å være til stede i eksamenslokalet en gang i løpet av eksamen.

2.
Faglærer/stedfortreder skal for øvrig være tilgjengelig på telefon å lenge eksamen varer.

3.
Faglærer/stedfortreder skal henvende seg til kandidater som markerer at de har spørsmål, men skal bare svare på forespørsler om mulige feil, mangler eller uklarheter i oppgaveteksten.

4.
Opplysninger om trykkfeil eller nødvendige endringer i oppgaveteksten skal meddeles alle kandidatene.

– Men NTNU har en instruks som pålegger faglærerne en plikt til å møte opp en gang i løpet av eksamen. Denne plikten bortfaller når faglærer blir tatt ut i streik, presiserer Snekvik.

Eksamen som normalt
Derfor regner Studieavdelinga med at de fleste skriftlige eksamener kan gå som normalt, selv om det blir streik ved IME-fakultetet torsdag. Eneste forutsetning er at eksamensoppgavene må være levert til Studieavdelinga før streiken starter.

- Hensikten med instruksen er å gi studentene mulighet til å oppdage og avverge feil og misforståelser i oppgaveteksten på stedet. Den muligheten blir borte hvis faglærer ikke kan være til stede. Studentene har imidlertid klagerett hvis det er feil i oppgavene. Forskjellen blir at eventuelle feil må rettes opp i etterkant og ikke der og da. Feil i eksamensoppgavene forekommer heldigvis svært sjelden, sier Snekvik.

- Vil ikke ramme studentene
Svein Olav Antonsen i Forskerforbundet NTNU understreker at det er opp til Studieavdelinga å foreta juridiske tolkninger av eksamensreglementet, og også å bestemme gyldigheten av eksamener.

– Faglærere har også mulighet til å sette inn stedfortredere. Vilkåret er at dette må avtales ei uke før streiken starter. Forutsetningen er selvfølgelig at stedfortrederne ikke er organisert hos oss som er i streik.

Antonsen mener at en streik ved IME-fakultetet ikke blir svekket om eksamenene går som normalt. – Hensikten vår er ikke å ramme studentene. Likevel vil en streik ha en effekt på eksamener fordi sensuren må vente, legger han til.

Av Synnøve Ressem