MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Årets æresdoktorer: Claus Michael Ringel og Elizabeth Barrett-Connor (26.5.04, 10:54)

En tysk matematiker og en amerikansk epidemiolog er årets æresdoktorer ved NTNU. Fredag 28. mai, under festmøtet, kommer Claus Michael Ringel og Elizabeth Barrett-Connor, til NTNU for å motta sine æresbevisninger.

Det er med god grunn forskningsgruppen i algebra ved Institutt for matematiske fag foreslo Claus Michael Ringel som æresdoktor. Ringel regnes nemlig som en av verdens fremste på forskningsfeltet algebra.

MATEMATIKER SOM ÆRES: Den tyske professoren Claus Michael Ringel kreeres til æresdoktor ved NTNU.
Tilbyr attraktivt forskermiljø
Den tyske matematikeren har bygd opp en slagkraftig forskningsgruppe i representasjonsteori ved universitetet i Bielefeld, som tilbyr et attraktivt forskermiljø for både yngre og mer etablerte forskere fra en rekke land.

Gjennom dette har Ringel hatt spesielt stor innflytelse på algebramiljøer i Kina, Japan, Mexico, Polen, Russland og Norge. Bielefeld regnes nå som et hovedsenter i representasjonsteori for algebraer og beslektede områder.

Kontakt med NTNU
Ringel og hans studenter og medarbeidere har de siste 30 årene hatt meget god kontakt med algebramiljøet ved NTNU. Åtte medlemmer av algebragruppen i Trondheim har hatt lengre forskningsopphold i Bielefeld, og det har vært mange gjensidige besøk og mange fellesarbeider mellom gruppene. Flere konferanser ved forskningssenteret for matematikk i Oberwolfach i Tyskland har vært arrangert i fellesskap. Ringel er også medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Æresdoktor i Kina
Claus Michael Ringel tok doktorgraden i matematikk i 1969, og fullførte sin Habilitation - en tysk variant av det norske post doc.-studiet - i 1972. Ringel var ansatt i Bonn i perioden 1973-78 og har siden vært professor i Bielefeld. Ringel tilhører også det eksklusive sjiktet av matematikere som har fått holde foredrag på verdenskongressen for matematikere som arrangeres hvert fjerde år. Den tyske professoren kan også smykke seg med et æresdoktorat fra før. I 2000 ble han æresdoktor ved University of Science and Technology i Hefei/Anhui i Kina.

ALGEBRA MED VOLUM: Claus Michael Ringel liker å undervise sine studenter. Og når tamme hereditære algebraer og Liealgebrarer og kvantegrupper med utgangspunkt i finitiære algebraer av endelig type skal forklares, må alle tavler tas i bruk.
Opptatt av populærvitenskap
Ringel har vist aktiv interesse for matematikken i samfunnet og i skolen. Han har popularisert matematikk gjennom mange artikler og foredrag, og holder hvert år et slags juleforedrag for lærere i den videregående skolen. Her illustrerer han hvordan matematiske puslespill kan brukes for å illustrere grunnleggende matematiske prinsipper.

Studier i kinesisk på si
Ringel er sterkt engasjert i samfunnsspørsmål. Matematikeren har også brede faglige interesser, med blant annet spesiell interesse for filosofi. Denne interessen går tilbake til studietiden – opprinnelig studerte han matematikk som støtte til sine studier i filosofi og litteratur.

Den tyske matematikeren er heller ikke redd for å sette seg på skolebenken igjen. For å få bedre kontakt med sine mange kinesiske studenter, har han fulgt kurs i kinesisk.

Æresdoktor Elizabeth Barrett-Connor
Elizabeth Barrett-Connor er den andre æresdoktoren som skal kreeres. Epidemiologen er foreslått av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU. Hennes forskningsinnsats har gjort at vi i dag forstår årsakene til mange av våre folkesykdommer langt bedre enn vi gjorde tidligere.

EPIDEMIOLOG SOM ÆRES:
Den amerikanske professoren Elizabeth Barrett-Connor har arbeidet med mange av de samme temaene som Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) arbeider med. Den nye æresdoktoren skal være rådgiver for det videre arbeidet med HUNT.
Banebrytende forskning
Gjennom sin store vitenskapelige produksjon har hun gitt viktige bidrag til forståelsen av årsaker til hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft, osteoporose (beinskjørhet), hukommelsestap, astma og allergi, og hun har også gjort banebrytende forskning på aldringsprosesser, kjønnsforskjeller, hormoner og kvinnehelse. De siste årene har hun særlig arbeidet med osteoporose og hormonsubstitusjon.

Har vært i Verdal
Professor Barrett-Connor leder Division of Epidemiology ved Department of Family and Preventive Medicine, School of Medicine, University of California, San Diego. Hun grunnla i sin tid befolkningsundersøkelsen "The Rancho Bernardo Heart and Chronic Disease Study, San Diego". Undersøkelsen har pågått i over 30 år, og den nye æresdoktoren er fortsatt leder av senteret.

Denne studien har flere likheter med HUNT-undersøkelsen, og i flere år har nordtrønderne hatt gleden av å samarbeide med henne. I 2001 var hun gjesteforsker ved HUNT forskningssenter, NTNU i Verdal. Hun har også vært medforfatter av flere HUNT-publikasjoner.

Forventninger i fagmiljøet
Internt i fagmiljøet heter det at et videre samarbeid med henne er viktig for videre planlegging av den store helseundersøkelsen og for arbeidet med å bygge opp det epidemiologiske fagmiljøet innad ved NTNU. Dessuten byr det seg muligheter til å bygge ut det internasjonale kontaktnettet.

Æresdoktorater i fleng
Barrett-Connor er forfatter av mer enn 500 vitenskapelige publikasjoner. For sitt forskningsarbeid har hun oppnådd stor internasjonale anseelse og mottatt en rekke priser. Æresdoktoratene kan snart ikke lenger telles på en hånd: Tidligere er hun utnevnt til æresdoktor ved Mount Holyoke College, Utrecht University, Universitetet i Bergen og Universitetet i Helsingfors.

Etterspurt foredragsholder
Elizabeth Barrett-Connor kombinerer et sterkt personlig engasjement og en stor kreativitet med inngående medisinske kunnskaper over et bredt felt og en vitenskapelig soliditet og nøkternhet. Hun har et stort kontaktnett og er en svært etterspurt foredragsholder verden over. Hun tilbringer derfor mye av tida på reise, slik at flyet er blitt en viktig arbeidsplass.

Hennes institutt er da også etterspurt av gjesteforskere fra hele verden, og som regel har hun flere forskere fra Europa, Asia eller Latin-Amerika på gjesteopphold. Hun har også hatt flere gjesteforskere fra NTNU ved sitt institutt.

Kilder:
Idun Reiten (Professor ved Institutt for matematiske fag) og Jostein Holmen (Daglig leder ved HUNT og professor ved Institutt for samfunnsmedisin).

Av Tore Hugubakken