MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUs FESTMØTE:
Priser for god forskning (28.5.04, 18:59)

Tre forskningspriser ble fredag delt ut på NTNUs festmøte. Ulrik Wisløff mottok forskningsprisen i medisinsk teknologi, mens Essos to forskerpriser gikk til Anders Frøseth og Petter Tøndel.

Forskningsprisen i medisinsk teknologi for 2003 er tildelt Ulrik Wisløff. Han er forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultet. Prisen er på 30 000 kroner. Wisløff får prisen for beste publikasjon innenfor medisinsk teknologi, med artikkelen. "NOS inhibition increases bubble formation and reduces survival in sedentary but not exercised rats". Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Journal of Physiology.

GOD FORSKNING 1: Ulrik Wisløff mottok forskningsprisen i medisinsk teknologi.
Foto: Rune Petter Ness
Piller mot dykkersyke
I artikkelen påvises det at hemming av nitrogenoksid ved bruk av en nitrogenoksid-inhibitor fører til økt dannelse av nitrogenbobler, og dermed dykkersyke, hos rotter ved dekompresjon etter opphold i trykkammer. Dykkersyke hos rotter som har blitt tilført nitrogenoksid-inhibitor, kan motvirkes ved én enkelt treningsøkt 20 timer før behandlingens start.

Resultatene som presenteres i artikkelen, er del av en studie som ser på effekten av fysisk trening for å redusere sjansen for dykkersyke. Resultatene fra studien bekrefter at trening kan motvirke dykkersyke, og det arbeides videre med å undersøke om det også er mulig å motvirke denne sykdommen ved inntak av en pille som inneholder nitrogenoksid. Studien har fått stor betydning internasjonalt for forståelsen av dykkermedisin.

GOD FORSKNING 2: Anders Frøseth doktorgradsarbeid resulterte i Esso-pris innenfor området grunnforskning.
Foto: Rune Petter Ness
Resultater av fundamental fysikk
Essos to forskerpriser for doktor ingeniører/PhD deles ut innenfor områdene grunnforskning og anvendt forskning. Hver av prisene er på 25.000 kroner. Prisen for grunnforskning gikk i år til Anders Frøseth, som utførte sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for fysikk.

Frøseth har utviklet og brukt kvantemekaniske modeller for å oppnå en grunnleggende forståelse av hvilke prosesser som er ansvarlige for herding ved utfelling av presipitater i aluminiumslegeringer. Det teoretiske arbeidet er kombinert med eksperimentelle studier ved hjelp av elektron-mikroskopi. Den unike kombinasjonen av eksperimentelle resultater og beregninger har demonstrert hvordan fundamental fysikk på atomnivå kan brukes til å fremskaffe resultater som er direkte anvendbare innen varmebehandling av industrielle legeringer.

Siden sommeren 2003 har Frøseth vært ansatt ved Paul Scherrer Institut i Sveits.

GOD FORSKNING 3: Petter Tøndel fikk Essos pris for glimrende anvendt forskning på doktorgradsnivå.
Foto: Rune Petter Ness
Kan utvikle nye reguleringssystemer
Prisen for anvendt forskning gikk til Petter Tøndel. Han har utviklet nye matematiske metoder og numerisk programvare for optimalisering. De nye optimaliseringsmetodene kan benyttes for å utvikle nye avanserte datamaskinbaserte reguleringsystemer med høy grad av ytelse og funksjonalitet. Dette er viktig for eksempel for maritim utstyrsindustri i Norge, og for bil- og flyindustri internasjonalt

Metodene som er utviklet, har betydelig potensial for sikkerhetskritiske systemer innenfor flere bransjer, som maritim/offshore automatiseringsystemer, bilindustri, prosessindustri og medisinsk teknologi.

Tøndel har utført arbeidet ved Institutt for teknisk kybernetikk. I dag er han post doc ved samme institutt.

Les rektors tale under Festmøtet. (PDF-fil).
Les prorektors tale under Festmøtet (PDF-fil).
 Se bildeserie