MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nye skritt mot enhetlig ledelse (7.6.04, 14:28)

NTNU-ledelsen har det travelt med å reformere ledelsen av universitetet. Fagforeningene advarer mot hastverk og vil avvente den nye universitetsloven. "Enhetlig ledelse" er nok en gang tema på styremøtet i morgen (tirsdag).

NTNU-styret har allerede bestemt at enhetlig ledelse skal innføres fra og med 1. august neste år. På styremøtet i morgen (8. juni) skal styret drøfte hvordan overgangen skal forberedes. Styret skal blant annet ta stilling til om også instituttledere skal kunne tilsettes. Dette går lenger enn forslaget til ny universitetslov, som åpner for at rektor skal kunne ansettes.

Usikre premisser
Den nye loven skal være felles for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Loven skal gi et helhetlig rammeverk for offentlig godkjent høyere utdanning, og den vil gi føringer for eventuell ledelsesreform. Loven vil tidligst komme opp i Stortinget til høsten.

Arbeidstakerorganisasjonene ved NTNU mener at styret bør avvente stortingsbehandlinga før de setter i gang en omfattende prosess for innføring av ny ledelsesstruktur. De mener kort og godt at premissene for endringene er for usikre.

Konsekvenser for ansatte
En forestående omorganisering er blant de største bekymringene. "Vellykket omorganisering forutsetter oppslutning i organisasjonen. Omorganiseringen må først og fremst framstå som nyttig og resultatorientert. Hvilket styre som står bak, er uvesentlig", heter det i en momentliste fra organisasjonene, som er vedlagt styresaken.

Videre påpeker de at innføring av enhetlig ledelse innebærer mer enn en ren ledelsesendring. De framhever at et nytt styrings- og ledelsessystem vil innvirke på arbeidssituasjonen for de fleste ansatte, og ber om at dette tas med i vurderingene av forslag som framkommer. Bakgrunnen er dårlige erfaringer fra enhetlig ledelse på instituttnivået.

Skaper konflikter
Problemene som anføres er at veien fra de som ledes og opp til dem som skal lede blir lengre, at det er vanskeligere å komme ledelsen i tale og at dørtersklene i det hele tatt blir høyere.

- Veien mellom leder og ansatt blitt lengre både fysisk og organisatorisk.
"Når styrene og rådene avvikles, dukker det raskt opp behov for nye arenaer for forankring og legitimering av beslutninger. Vi registrerer at løsningen i mange tilfeller blir uformelle ledere/ledergrupper med uavklarte roller og sprikende rolleforventninger. I urovekkende mange tilfeller blir tillitsvalgte trukket inn i konflikter som kan knyttes enhetlig ledelse på instituttnivå, i følge vedlegget til styresaken.

Utprøving ved DMF
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) er i full gang med å prøve ut et nytt ledelsessystem. Dekanus utøver en samlet faglig og administrativ ledelse, og har overtatt fakultetsdirektørens myndighet. Dette skal gjelde i en forsøksperiode fram til 1. august 2005.

I morgen skal NTNUs styre ta stilling til om også Det medisinske fakultet (DMF) skal bli med på forsøket. Hovedtrekkene i dette prøveprosjektet er:

  • Dekanus utøver samøet faglig og administrativ ledelse ved fakultetet.
  • Dekanus rapporterer til rektoratet.
  • Stillingen som fakultetsdirektør opprettholdes, men rapporterer til dekanus.
  • Fakultetsstyret oppheves, men videreføres som et råd ledet av et ekstern medlem.
  • Dekanus er sekretær, og ikke medlem av fakultetsådet.

    Av Synnøve Ressem

    Her finner du saklista til morgendagens styremøte. (PDF-fil)
  •