MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

ENHETLIG LEDELSE:
Halv seier for fagorganisasjonene (8.6.04, 16:59)

Det medisinske fakultet blir ikke med i noen prøveordning for enhetlig ledelse, i hvert fall ikke i første omgang. Planen om å utrede muligheten for å tilsette instituttledere, ble det heller ikke noe av.

Sterke innsigelser fra fagorganisasjonene har satt støkk i NTNU-styret. Dette resulterte i at et punkt om å utrede muligheten for å tilsette instituttledere, ble strøket i styresaken om arbeidet med enhetlig ledelse ved NTNU.

FAKTA

DETTE ER ENHETLIG LEDELSE:

 • Rektor får det øverste administrative ansvaret for universitetet, i tillegg til det faglige.
 • Tilsvarende gis dekanene både administrativt og faglig ansvar for fakultetenes virksomhet.
 • På instituttnivå er det i dag enhetlig ledelse.
 • På fakultetsnivå prøves enhetlig ledelse ut ved SVT-fakultetet.

 • Ingen prøveklut ved DMF
  Like etterpå trakk universitetsdirektøren et forslag om å prøve ut enhetlig ledelse ved Det medisinske fakultet. Grunnen var at saken ikke er behandlet i fakultetsstyret. Dette kom fram etter et spørsmål fra Bjarne Foss.

  Rigmor Austgulen fra DMF opplyste at ingen ved fakultetet hadde hørt om forslaget. Maudal innrømmet at saken bare har blitt drøftet muntlig og ikke er behandlet på formelt. Flere styrerepresentanter ba da om at fakultetsstyret måtte få uttale seg, før saken kom opp i NTNU-styret.

  Ønsker initiativ nedenfra
  De tre eksterne styrerepresentantene, Christian Thommessen, Siri Beate Hatlen og Karl Glad, presiserte samtlige at de ønsker at muligheten for å tilsette instituttledere skal utredes.

  De påpekte at instituttleder skal inngå i en enhetlig ledelsesstruktur, og mente at en blanding av valgte og tilsatte ledere vil være uheldig i det nye systemet. Av hensyn til sterke signaler fra fagorganisasjonene valgte de likevel å slakke på tempoet.

  – Det er bedre at initiativet til å sette i gang forsøksordninger kommer nedenfra i organisasjonen, sa Hatlen. Styrets fjerde eksterne representant, Kari Werner Øfsti, var ikke til stede under behandlingen.

  Universitetets egenart
  Foss la vekt på at i tillegg til å være opptatt av en god og konsistent ledelse, må styret også akseptere at universitet har en egen kultur, der akademisk frihet fungerer uavhengig av lederstrukturen.

  – I føringen til en ny styringsmodell må det være forståelse for at universitetet er i en egen stilling, som er svært forskjellig fra de private forskningsinstitusjonene, framhevet Foss.

  Styre på overtid
  Den nye universitetsloven ventes å komme opp i Stortinget til høsten, og vil inneholde bestemmelser om styrets sammensetning. Dette får konsekvenser for valget av nytt NTNU-styre. Styret gikk i enstemmig inn for å be departementet om å forlenge funksjonstiden ut 2005. Funksjonstiden har tidligere blitt forlenget til juli 2005, også det i påvente av den nye loven.

  Av Synnøve Ressem