MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Sverre B. Midthjell: Velferdssjef for 28.000 studenter (16.6.04, 23:17)

Bolig, helsetilbud og idrettssenter. Studietilværelsen består av mer enn forelesninger, lesing og gruppeøvinger. NTNU-student Sverre Bugge Midthjell jobber på heltid for å bedre studentenes velferdstilbud.

- Velferdstingets oppgave er kort sagt å drive påvirkning på vegne av studentene for å sikre og utvikle det gode studentvelferdstilbudet vi har i Trondheim, forklarer Sverre Bugge Midthjell (23) fra Verdal. Sammen med nestleder jobber han på heltid med å forme Velferdstingets politikk, og å fronte vedtakene som gjøres.

FAKTA

Navn: Sverre Bugge Midthjell
Alder: 23 år
Kommer fra: Verdal
Studerer: Økonomi og administrasjon ved NTNU.
Aktuell fordi: Er halvveis i sin periode som øverste velferdsrepresentant for 28.000 studenter i Trondheim.
Sitter ellers i Verdal kommunestyre for Ap. Tidligere fylkessekretær i Nord-Trøndelag AUF, styremedlem i Verdal Ap og leder for Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd.

Helse og bolig
- Den senere tiden har vi for eksempel jobbet mye med å sikre det psykiske helsetilbudet for studentene. Vi har et lavterskeltilbud i Trondheim for at studenter kan få raskere hjelp, et tilbud som sto i fare etter at Regjeringen foreslo å fjerne statsstøtten. Men gjennom lobbyvirksomhet ovenfor politikere på Stortinget, klarte vi tilslutt å få redusert kuttene slik at tilbudet kan leve videre, sier Midthjell.

Et annet prioritert område er flere studentboliger.
- Vi jobber kontinuerlig med å få staten til å finansiere flere studentboliger. I Oslo dekker studentboligene behovet til over 20 % av studentene, dobbelt så høy andel som i Trondheim. Her jobber vi for å få Stortinget til å følge opp sine tidligere forpliktelser og bevilge mer penger, konstaterer Midthjell.

Fordeler semesteravgiften
De 17 representantene i Velferdstinget velges av Studenttinget NTNU, Studentparlamentet på HiST og ved Dronning Mauds Minne (DMMH) samt av Trondheim juridiske studentforening. Totalt representerer de ca. 28.000 studenter. Det gjør at de i følge Midthjell har de relativt stor innvirkning på hverdagen til studentene.

VELFERDSSJEFEN: Denne mannen har avgjørende innflytelse over hverdagen til 28.000 studenter i Trondheim. Sverre Bugge Midthjell skal sitte i et halvt år til som leder av Velferdstinget. Ved nyttår er valgperioden over.
- Mest tydelig for studentene er bruken av inntektene fra semesteravgiften. Alle studenter må betale denne avgiften, og hva den skal brukes til og hvor høy den skal være, bestemmes av Velferdstinget, forklarer Midthjell.

Totalt er det rundt 20 millioner kroner som skal fordeles, som i dag går i hovedsak til studentforeninger som NTNUI, ISFiT, Student-TV og Studentradio'n, og til drift av idrettstilbud, psykisk helsetilbud og barnehager.

Kontrollerer Samskipnaden
Men den største innflytelsen utøver Velferdstinget gjennom å velge studentrepresentanter til konsernstyret for Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). SiT omsatte i 2003 for hele 678 millioner kroner, og gjennom å velge et flertall av konsernstyrets medlemmer, har Velferdstinget stor innflytelse på SiT-kolossens vei fremover.

Studentrepresentantene som ikke handler slik Velferdstinget ønsker kan trekkes tilbake. Dette skjedde med tidligere i år med SiTs styreleder Bjørn Johan Bye.

- Vi mente at han over tid hadde handlet i strid med studentenes interesser. Den utløsende faktoren var da Bye stemte for å fjerne studentflertallet i SiT Tapir, et vedtak Velferdstinget var sterkt imot. Vi prøver imidlertid å unngå dette gjennom en tett kontakt med styrerepresentantene, sier Midthjell.

- Ikke butikk
Studentsamskipnaden har over 800 millioner kroner i egenkapital, det vil si nesten 30.000 kroner per studentsnute. Midthjell er ikke enig i at den høye egenkapitalen skyldes at SiT har blitt mer opptatt av å drive butikk enn å sørge for studentenes ve og vel.

FAKTA

Velferdstinget:

 • Består av 17 representanter fra samtlige læresteder for høyere utdanning i Trondheim.
 • Leder og nestleder jobber på heltid.
 • Mandatet er å sikre og utvikle studentvelferden i Trondheim.
 • Bestemmer blant annet hva semesteravgiften skal gå til, og peker ut et flertall av representanter i SiTs konsernstyre.

 • - Siden starten i 1948 har både studenttallet og tilbudet til studentene økt kraftig. Dette gjør at driften har måttet bli profesjonalisert i større grad enn tidligere. Den store egenkapitalen som har blitt bygd opp gjennom mange år vil jeg si er en forutsetning for det gode studentvelferdstilbudet i Trondheim, heller enn et resultat at melking av studentene.

  - Mye av egenkapitalen er dessuten bundet i eiendeler slik som f.eks. studentbyene. Det er ikke sånn at SiT har 800 millioner kroner på konto i banken, sier Midthjell. Han mener mye av Samskipnadens arbeid fremdeles preges av idealisme for studentlivet i byen.

  Liten interesse blant studenter
  Bare 16 prosent av NTNU-studentene stemte under høstens valg til Studenttinget, som peker ut NTNUs representanter i tinget. Selv om Midthjell og Velferdstinget representerer landets nest største studentmasse, innrømmer han at det er svært få som har et aktivt forhold til arbeidet han og Velferdstinget driver med.

  - Mange kommer imidlertid til å merke effekten hvis vi gjør en dårlig jobb. Dessverre er stadig svakere oppslutning om demokratiske valg en gjennomgående trend i samfunnet. Her ligger det helt klart også en utfordring for oss, at vi klarer å nå ut med hva vi holder på med, mener Midthjell.

  Tekst og foto: Daniel Rees