MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Legene må si farvel til reseptblokka (17.6.04, 16:22)

Allmennleger er flinkere databrukere enn sykehusleger. Nå skal et nytt forskningssenter stake ut kursen for fremtidens elektroniske pasientjournal på sykehusene.

Etter flere tiår med IT-fremskritt har også systemer for elektroniske pasientjournaler begynt å dukke opp på sykehusene. Med alt det høyteknologiske utstyret helsevesenet i dag besitter, så skulle man tro at journaler forlengst ble ført på data. Men undersøkelser blant legene viser at slike journalsystemer er lite brukt.

SKAL LEDE SENTER: Anders Grimsmo er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og daglig leder av et nytt senter som skal gjøre den elektronisk journalføringen av pasienters helse bedre.
Stor utfordring i helsevesenet
- Det å skrive ut en resept fra pc er et kjempearbeid for mange leger, og de velger heller å bruke blokka, sier professor Anders Grimsmo.

Han er daglig leder av det nye forsknings- og utviklingssenteret som skal gjøre koblingen mellom IT og pasientjournal bedre. Senteret har fått navnet "Norsk senter for elektronisk pasientjournal", og ble offisielt åpnet onsdag.

Elektronisk pasientjournal blir sett på som den største utfordringen som helsevesenet står overfor på IT-siden. Derfor ble det nye NTNU-senteret opprettet for ni måneder siden. Senteret får i første omgang fem millionar kroner årlig til sitt arbeid, i inntil fem år.

Skal erstatte papiret
Hensikten med å innføre elektroniske pasientjournalsystemer er å erstatte papirjournalen, og dermed gå over til databasert oppbevaring av all informasjon som papirjournalene inneholder i dag. Men det er fortsatt et godt stykke før man når dit. Faktisk ligger allmennpraktiserende leger i kommunene langt foran sykehusene når det gjelder å ta i brukt IT-verktøy. Grimsmo har klare oppfatninger om hvorfor det er slik:

Vil gi systemene tillit
- En må konsentrere seg om basalvirksomheten, om de viktigste kjernepunktene og så arbeide seg utover. Da får brukerne tillit til et nytt verktøy. Slik har man gjort det hos almennlegene, men på sykehusene har man gått den andre veien. Da blir det ikke like enkelt, påpeker Grimsmo.

Det nye senteret skal kartlegge tilstanden til de elektroniske pasientjournalene på sykehusene anno 2004. Ved senteret er det dessuten laget et eget laboratorium som skal teste ut nye teknologiske måter å dokumentere pasientopplysninger på.

- Vi skal ikke lage noe nytt system, men vi skal skaffe til veie det som er nødvendig for å lage et slikt system, sier Grimsmo. Han ser heller ikke bort fra at senteret kan komme til resultater som det senere kan bli næringsvirkomhet av.

Tverrfaglig samling
Senteret disponerer over 400 kvadratmeter i Fischebygget, som ligger ved St. Olavs Hospital. I lokalene finner en samfunnsvitere, medisinere og teknologer - som alle er involvert i arbeidet med elektroniske pasientjournaler. Forskerne er ansatt ved forskjellige institutter ved NTNU, men leies inn for å arbeide ved det nye senteret.

Over 20 doktorgradskandidater er tilknyttet senteret.

Les mer om senteret.

Tekst og foto: Tore Hugubakken

Les også om pasientjournal uten skrift