MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lærerstudenter må ha 4 i matte og norsk (23.6.04, 19:13)

Kristin Clemet ønsker å skjerpe kravene for opptak til allmennlærerutdanningen.

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) sender i disse dager ut på høring flere forslag om tiltak som vil gjøre det vanskeligere å bli tatt opp på lærerstudiet. Departementet vil si klart fra til ungdommen at allmennlæreutdanning skal være krevende og at læreryrket forutsetter kunnskap, motivasjon og arbeidsinnsats.

- Vil heve statusen
- Å innføre opptakskrav til allmennlærerutdanningen vil bidra til å rekruttere kompetente og motiverte studenter. Det gir ferdigutdannede lærere med bedre kvalifikasjoner, og vil bidra til å øke lærerutdanningenes status, sier Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i en pressemelding.

Departementet presenterer tre hovedmodeller for karakterkrav:

 • Minimumskrav til karakter i norsk og matematikk fra videregående opplæring – krav om karakteren 4, eventuelt karakteren 3 i begge disse fagene.
 • Minimumskrav til poengsum fra videregående opplæring – krav om minimum 40, eventuelt 35 skolepoeng for opptak.
 • En kombinasjon av karakterkrav i norsk og matematikk og skolepoeng fra videregående opplæring – krav om karakteren 3 i norsk og matematikk og minimum 40, eventuelt 35 skolepoeng.

  Kan skrelle bort 70 prosent av søkerne
  Hvis et minimumskrav om karakteren 4 i norsk og matematikk ble innført, ville bare ca. 30 prosent av dagens søkere kommet inn på utdanningen på landsbasis.

  Samordna opptak (SO) har på oppdrag for UFD utarbeidet rapporter som viser hvordan de ulike alternative kravene ville ha slått ut på de ulike høyskolene, dersom de hadde vært innført fra høsten 2001. Rapportene er tilgjengelige på SOs internettsider.

  Bakgrunnen for forslagene er omtalt i Stortingsmelding nr. 30, "Kultur for læring". Stortinget behandlet meldingen torsdag 17. juni og sluttet seg til forslaget om å innføre spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen og sende forslag som drøfter ulike modeller ut på høring.

 •