MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Slipper sparekniven på Øya (29.6.04, 15:53)

Byggetrinn to i det nye sykehuset på Øya må gjennomgå omfattende sparetiltak. Endringene ventes ikke å få noen direkte konsekvenser for Det medisinske fakultet (DMF).

Stortinget har gitt signal om at kostnadene for andre byggetrinn må reduseres med ti prosent. Dette tilsvarer et kutt på rundt 450 millioner kroner. Helsebygg Midt-Norge har vurdert flere alternative spareforslag i samarbeid med St. Olavs hospital og NTNU.

Universitetsarealene i boks
Ett av forslagene er å kutte ut toppetasjen på hovedbygningene. Det betyr at de fleste byggene vil bli på fem etasjer i stedet for seks. En slik løsning kommer ikke til å innvirke på universitetets arealer. De er hovedsakelig samlet i tredje etasje, med broforbindelse mellom byggene.

– Det viktigste for oss har vært å sikre nærhet mellom undervisningsarealene og den kliniske virksomheten, sier prodekanus Ole Jan Iversen ved DMF. De foreslåtte innsparingene vil medføre færre sykehussenger og mindre penger til nytt sykehusutstyr. Dette rammer oss på en indirekte måte. Fakultetet er best tjent med at sykehuset får gode betingelser og blir mest mulig komplett, understreker Iversen.

Byggetrinn to omfatter fire bygninger: Hjerte/lunge pluss akuttsenter, Abdominalsenteret, Bevegelsessenteret og Miljøsenteret. Bygginga skal etter planen starte i 2006 og skal, med unntak av Miljøsenteret, være ferdig innen utgangen av 2009.

NTNU i storstua
Miljøsenteret kommer i gang sist og betinger riving av høyblokka. Miljøsenteret regnes som storstua i det nye sykehuset og vil bli et viktig bygg for NTNU. Miljøsenteret skal blant annet romme mesteparten av undervisningsarealet og nytt bibliotek.

DMF har hatt akutte plassproblemer i flere år, men ser nå lys i tunnelen. Universitetet skal benytte en del av Nevrosenteret, som skal stå ferdig til neste år.

Parallelt med byggetrinn to skal det også settes opp et nytt psykiatribygg.

Av Synnøve Ressem